Szanowni Państwo, przekazujemy "Apel naukowców na rzecz poprawy stanu nauki w Polsce" wspierających działania Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Polskiej Akademii Nauk.

Prosimy środowisko naukowe o wsparcie tej inicjatywy i składanie podpisów pod zamieszczonym poniżej linkiem.
 
 
  
Obserwując wydarzenia, które miały miejsce zarówno przed, jak i po 15 października, z niepokojem zauważamy, że w toczącej się debacie narodowej i deklaracjach partii politycznych niemal całkowicie pomijane są sprawy nauki i szkolnictwa wyższego. Tymczasem wyzwania związane z dalszym prowadzeniem badań naukowych oraz sytuacja materialna naukowców stają się coraz bardziej dramatyczne. Celem naszego apelu nie jest proponowanie konkretnych rozwiązań dotyczących reformy systemu szkolnictwa wyższego i nauki w Polsce – na to przyjdzie czas w przyszłym roku. Obecnie kluczowym problemem są zbyt niskie nakłady na finansowanie zarówno badań jak i dydaktyki w uczelniach, instytutach Polskiej Akademii Nauk i innych jednostkach naukowych. Doskonałym odzwierciedleniem zaistniałej sytuacji jest stan krytyczny w jakim znalazło się Narodowe Centrum Nauki - największa i w zasadzie jedyna instytucja w Polsce finansująca badania podstawowe zarówno na uczelniach, jak i w instytutach badawczych. Chcielibyśmy zatem przypomnieć, że zarówno historia jak i doświadczenia współczesne niezmiennie dowodzą, iż to właśnie stan nauk podstawowych jest jednym z głównych czynników decydujących o rozwoju cywilizacyjnym i społecznym państw oraz miejscu, które zajmują one we wspólnocie międzynarodowej. Zapowiadana przez przyszły Rząd i Parlament nowelizacja ustawy budżetowej na rok 2024 stanowi więc ostatnią szansę na uniknięcie poważnej zapaści systemu nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce poprzez zmianę poziomu jego finansowania, w tym szczególnie NCN. Biorąc pod uwagę wysokość budżetu Polski uważamy, że przywrócenie do niedawna obowiązującego stanu, w którym Narodowe Centrum Nauki zapewniało finansowanie 25%-30% projektów badawczych zgłaszanych do konkursów jest nie tylko konieczne, ale i całkowicie realne. Jednocześnie zwracamy się z gorącym apelem do wszystkich naukowców pracujących w Polsce, aby w tym trudnym momencie zachowali jedność i traktowali Naukę jako najważniejszy priorytet i wspólne dobro.