Doktoranci:
Klaudia Kiel z Pracowni Mikrośrodowiska Nowotworów oraz Adrian Szczepaniak z Zakładu Neuroonkologii zostali nagrodzeni za najlepsze prezentacje plakatowe podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej dla Doktorantów i Młodych Naukowców OncoPhd w Lublinie.

Pan Adrian zajął pierwsze miejsce za prezentację pt. “The circular RNA landscape as a useful readout of metastatic breast cancer”, a Pani Klaudia trzecie miejsce za prezentację plakatową pt. Activation of immune response by extracellular vesicles secreted by oncolytic virus-infected glioblastoma cells”.

Serdeczne gratulacje!

 

Klaudia i Adrian