Światowy Dzień Nauki na rzecz Pokoju i Rozwoju, który obchodziliśmy w ostatni piątek 10 listopada, w naszym Instytucie w tym roku po raz pierwszy zaznaczyliśmy organizując Konferencję Pracowników IMDiK PAN. Wydarzenie to zgromadziło naszych pracowników naukowych, doktorantów, magistrantów oraz pracowników administracji, aby wspólnie celebrować naukę mając na uwadze jej rolę w budowaniu pokoju i rozwoju społeczeństwa.

Regularne prezentacje jednostek Instytutu oraz zakresu ich działania to w tak dużej i zróżnicowanej organizacji rzecz niezwykle ważna, by zapewnić sprawną komunikację i współpracę. Dla jednostek naukowych Konferencja Pracowników była okazją do podzielenia się bieżącą oraz planowaną tematyką badawczą, a także sukcesami - w sesji posterowej nasi badacze mieli bowiem możliwość zaprezentowania swoich najnowszych osiągnięć naukowych, o których dyskutowali podczas przerwy na lunch. Celem naszej Konferencji była również integracja wszystkich pracowników IMDiK, a według opinii które krążyły po zakończeniu Konferencji, udało się to znakomicie.

W części otwierającej spotkanie Dyrektor Instytutu prof. dr hab. Leonora Bużańska zaprezentowała strategię rozwoju IMDiK PAN na najbliższe 4 lata.
Ostatnia sesja Konferencji to specjalny panel dyskusyjny dotyczący planów rozwoju i strategii ewaluacyjnej IMDiK PAN zorganizowany i prowadzony przez Zastępczynię Dyrektora ds. Współpracy i Rozwoju panią Urszulę Kowalik wraz z Prezesem Index Copernicus Leszkiem Stypułkowskim. W panelu wzięli udział pracownicy naukowi naszego Instytutu, którzy podzielili się swoim doświadczeniem w obszarze komercjalizacji badań naukowych oraz odpowiadali na liczne pytania zgromadzonych.

W opinii wielu uczestników Konferencji, było to bardzo potrzebne i interesujące spotkanie – mamy zatem nadzieję, że na stałe wejdzie do kalendarza konferencyjnego IMDiK PAN.

Dziękujemy wszystkim prelegentom oraz uczestnikom!

 

KOLAŻ KONF PRACOWNIKÓW