30 listopada 2023 r. podczas Zebrania Plenarnego Wydziału V Nauk Medycznych Polskiej Akademii Nauk zostały przyznane nagrody naukowe i wyróżnienia.
 
Kierownik Pracowni Biologii Molekularnej IMDiK PAN prof. dr hab. Barbara Zabłocka
oraz członkowie zespołu: dr Maria Kawalec, dr Anna Boratyńska-Jasińska i mgr inż. Piotr Wojtyniak
 
otrzymali Nagrodę Wydziałową za cykl 2 publikacji pt. „Udział mitochondriów w uszkodzeniu i regeneracji neuronów w modelach ischemii i reperfuzji mózgu. Rola mitofuzyny 2”.
Serdecznie gratulujemy wszystkim nagrodzonym!

Nagroda V Wydz. 1
 
 

Nagrodzone prace wpisują się w aktualną od wielu lat tematykę badań nad mechanizmami śmierci i przeżycia neuronów w modelach badawczych niedokrwienia mózgu.
W pracach opisano szereg zjawisk wpływających na jakość i ilość mitochondriów, takich jak procesy fuzji i podziału, usuwanie uszkodzonych mitochondriów w procesie selektywnej autofagii oraz odtwarzanie i zwiększanie puli mitochondriów poprzez aktywację ich biogenezy.
Nowatorstwo badań wynika z przeanalizowania wszystkich tych zjawisk łącznie oraz przedstawienia danych doświadczalnych na poparcie koncepcji o występowaniu zależności pomiędzy tymi procesami. Co więcej, zaproponowano i pozytywnie weryfikowano hipotezę przedstawiającą białko – mitofuzynę 2 jako jedno z kluczowych białek regulujących zależność pomiędzy dynamiką, eliminacją i biogenezą mitochondriów w kontekście przeżycia neuronów w odpowiedzi na przejściowy bodziec niedokrwienny.

Mitofusin 2 Integrates Mitochondrial Network Remodelling, Mitophagy and Renewal of Respiratory Chain Proteins in Neurons after Oxygen and Glucose Deprivation.
Piotr Wojtyniak 1, Anna Boratynska-Jasinska 1, Karolina Serwach 1, Joanna Gruszczynska-Biegala 1, Barbara Zablocka 1, Jacek Jaworski 2, Maria Kawalec 3
Afiliacje:
1 Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, Polska.
2 Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej, Warszawa, Polska.
3 Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, Polska. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Mol Neurobiol. 2022 Oct;59(10):6502-6518. doi: 10.1007/s12035-022-02981-6. Epub 2022 Aug 13.
https://link.springer.com/article/10.1007/s12035-022-02981-6

Mitochondrial dynamics, elimination and biogenesis during post-ischemic recovery in ischemia-resistant and ischemia-vulnerable gerbil hippocampal regions
Maria Kawalec 1, Piotr Wojtyniak 2, Ewelina Bielska 2, Anita Lewczuk 2, Anna Boratyńska-Jasińska 2, Małgorzata Beręsewicz-Haller 2, Małgorzata Frontczak-Baniewicz 3, Magdalena Gewartowska 3, Barbara Zabłocka 2
Afiliacje::
1 Pracownia Biologii Molekularnej, Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, Polska; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
2 Pracownia Biologii Molekularnej, Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, Polska.
3 Pracownia Badań Mikroskopowo-Elektronowych, Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, Polska.

Biochim Biophys Acta Mol Basis Dis. 2023 Mar;1869(3):166633. doi: 10.1016/j.bbadis.2022.166633. Epub 2022 Dec 22.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925443922003040?via%3Dihub