Serdeczne gratulacje dla pracowników IMDiK PAN - laureatów w konkursach Narodowego Centrum Nauki:

 dla dr hab. Małgorzaty Firczuk, która otrzymała grant w ramach konkursu OPUS 25

oraz dla mgr Marty Krawczyk i mgr Marcina Grochowskiego, którzy pozyskali granty w konkursie PRELUDIUM 22!

 

Firczuk granty NCN grudzień 2023

Grochowski granty NCN grudzień 2023 strona

 

Krawczyk granty NCN grudzień 2023