Samorząd Doktorantów IMDiK PAN otrzymał nagrodę

dla najbardziej aktywnych samorządów w konkursie PANorama 2023

Nagroda dla Samorządu Doktorantów

 

Prezydium:
Przewodniczący: Aleksandra Kaczyńska
Z-ca Przewodniczącego: Martyna Podgajna
Sekretarz: Karolina Ziąbska
Pełnomocnik ds. popularyzacji nauki: Kamil Adamiak

Delegat do Rady Naukowej Instytutu (min. dwuletnia kadencja): Paulina Gębala
Delegat do Komisji Doktoranckiej Stypendialnej: Paulina Pawelec

Delegaci do Komisji Stypendialnej Funduszu Pomocy Materialnej:
 1. Karolina Ziąbska
 2. Paulina Gębala
 3. Kamil Adamiak

Delegaci do Odwoławczej Komisji Stypendialnej Funduszu Pomocy Materialnej:
 1. Paulina Pawelec
 2. Aleksandra Wróblewska
 3. Martyna Podgajna

Delegaci do Komisji Dyscyplinarnej ds. Doktorantów:
 1. Marta Matuszewska
 2. Karolina Ziąbska

Delegaci do Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Doktorantów:
 1. Klaudia Radoszkiewicz
 2. Aleksandra Bzinkowska

Delegat do Krajowej Reprezentacji Doktorantów: Karolina Ziąbska
Delegat do Samorządu Doktorantów PAN: Karolina Ziąbska
Przedstawiciel doktorantów w Komisji Dyscyplinarnej: Aleksandra Kaczyńska
Przedstawiciel Doktorantów do Samorządu Szkoły Doktorskiej: Klaudia Radoszkiewicz