Panie mgr inż. Magdalena Chodkowska
i dr hab. Anna Sarnowska, prof. IMDiK

z Platformy Badań Translacyjnych w zakresie medycyny regeneracyjnej naszego Instytutu
oraz dr Natalia Krześniak ze Szpitala CMKP otrzymały 2. nagrodę za poster

pt. „Maintaining the neural phenotype of ADMSCs after changing culture conditions

podczas15-tej Międzynarodowej Konferencji Litewskiego Towarzystwa Nauk Neurologicznych
 „NEURODIVERSITY: FROM THEORY THROUGH ARTIFICIAL INTELLIGENCE TO CLINICAL PRACTICE“

w Kownie, Litwa.

 

Nagroda Kowno AS strona