Dr Justyna Janowska
z Zakładu Neurobiologii Naprawczej

otrzymała Nagrodę Prezesa Rady Ministrów (w XXX edycji konkursu) w uznaniu znaczącego wkładu w rozwój polskiej nauki za wyróżnioną rozprawę doktorską:

pt. "Rola zmian w funkcjonowaniu oligodendrocytów w patogenezie zaburzeń istoty białej będących skutkiem asfiksji neonatalnej"

Nagroda została przyznana za badania pozwalające na poznanie przebiegu procesów będących skutkiem asfiksji okołoporodowej oraz poszukiwania skutecznej terapii przywracającej prawidłowy rozwój mózgu noworodków. Wysoki potencjał aplikacyjny przeprowadzonych badań oraz podjęta współpraca z jednostkami klinicznymi istotnie zwiększyły szanse na translację uzyskanych wyników do kliniki, jako potencjalna strategia terapeutyczna zapobiegająca uszkodzeniu istoty białej, w tym w następstwie asfiksji okołoporodowej.

Nagroda Premiera Justyna Janowska