Dr Ewelina Russjan

została laureatką w konkursie Miniatura Narodowego Centrum Nauki i otrzymała grant na badania w projekcie

pt. "Wpływ agonisty receptora glukagonopodobnego peptydu 1 na proces zapalny i nadreaktywność oskrzeli w modelu astmy nieatopowej u otyłych myszy".

Celem naukowym projektu jest zbadanie potencjału przeciwzapalnego i przeciwskurczowego agonisty receptora glukagonopodobnego peptydu 1 - liraglutydu wykorzystując model astmy niealergicznej u myszy z otyłością wywołaną dietą. Zaplanowane badania pozwolą na poszerzenie wiedzy na temat roli glukagonopodobnego peptydu 1 w procesach zapalnych zachodzących w drogach oddechowych w przebiegu astmy niealergicznej, zarówno związanej jak i niezwiązanej z otyłością. Uzyskane wyniki mogą przyczynić się do opracowania nowych metod leczenia, które są niezbędne do poprawy życia chorych borykających się jednocześnie z problemem otyłości i astmą oskrzelową.

Miniatura dr Ewelina Russjan strona