Serdeczne gratulacje dla dr hab. Małgorzaty Firczuk, która w konkursie Narodowego Centrum Nauki PRELUDIUM BIS 5 otrzymała finansowanie dla projektu pt. 

“Hiperaktywacja kinaz jako innowacyjne podejście do chemioimmunoterapii ostrej białaczki limfoblastycznej B-komórkowej.”

Celem projektu, który będzie realizowany w Pracowni Immunologii, jest opracowanie nowych, celowanych strategii terapeutycznych do leczenia ostrej białaczki limfoblastycznej B-komórkowej, opartych na chemio-immunoterapii. W projekcie eksplorujemy unikalne podejście koncentrujące się na zwiększeniu aktywności szlaków kinazowych w komórkach białaczkowych, aby zaindukować ich śmierć oraz zwiększyć ekspresję antygenów kluczowych dla immunoterapii.

Preludium M Firczuk 1