Wyrazy uznania dla Pani Małgorzaty Frontczak-Baniewicz z Pracowni Mikroskopowo-Elektronowej, 
która postanowieniem Prezydenta RP z dn. 5 marca 2024 r. otrzymała nominację profesorską.

Prof Frontczak Baniewicz www