Serdeczne gratulacje dla pani dr Marleny Wełniak-Kamińskiej!
Pani Marlena na podstawie obronionej z wyróżnieniem rozprawy doktorskiej
pt. "Badania drogi wzrokowej u gryzoni laboratoryjnych metodami rezonansu magnetycznego in vivo"
otrzymała stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie weterynaria.
  Dr Marlena Wełniak www
 
Marlena