Serdeczne gratulacje dla naszej doktorantki - Aleksandry Kaczyńskiej z Pracowni Molekularnych Podstaw Neurodegeneracji!
Podczas X Ogólnopolskiej Konferencji Studentów Medycyny Laboratoryjnej i Młodych Diagnostów „Wschodząca Diagnostyka” Pani Aleksandra wygłosiła wykład pt. „Zróżnicowana dystrybucja poliamin w hipokampie determinuje odporność poszczególnych podregionów na ekscytotoksyczność ”.
Za swoją prezentację uzyskała 1. miejsce w sesji, w której wystąpiła, a dodatkowo zdobyła nagrodę specjalną za uzyskanie maksymalnej liczny punktów od jury spośród wszystkich prelegentów we wszystkich sesjach - wystąpienie Pani Aleksandry zostały tym samym ocenione jako najlepsze podczas całej konferencji.
 Gratulujemy!
                                                                                                     Ola Kaczyńska wykład 1   Ola Kaczyńska wykłąd 2