Z radością informujemy, że w wyniku ostatnich wyborów do Komitetów Naukowych Polskiej Akademii Nauk dwie panie profesor z naszego Instytutu zostały Członkami Komitetu Neurobiologii PAN:

 prof. Leonora Bużańska - dyrektor Instytutu i kierownik Zakładu Bioinżynierii Komórek Macierzystych oraz
prof. Elżbieta Salińska - kierownik Zakładu Neurochemii

Prof. Leonora Bużańska została także wybrana zastępcą przewodniczącego Komitetu Neurobiologii PAN.

Serdecznie gratulujemy! 

             powołanie prof Bużańska               powołanie prof Salińska