W dniach 13 - 15 maja wzięliśmy udział w 15. Ogólnopolskiej Konferencji Porozumienia Akademickich Centrów Transferu Technologii w Puławach/Kazimierzu Dolnym.
Konferencja była okazją do wymiany doświadczeń, dyskusji nt. komercjalizacji, spotkań z przedstawicielami Centrów Transferu Technologii, rzecznikami patentowymi i inwestorami. Podczas trzech dni konferencji zostały w interesujący sposób omówione m.in. kwestie nowych regulacji związanych z własnością intelektualną, wyzwań współpracy nauki z otoczeniem gospodarczym czy wykorzystania infrastruktury badawczej do realizacji projektów B+R.

Konferencja PACTT