Zespół badawczy z Pracowni Neuroonkologii kierowany przez dr Jakuba Godlewskiego oraz
z Pracowni Mikrośrodowiska Nowotworów kierowany przez dr hab. Agnieszkę Bronisz,
we współpracy z naukowcami z Harvard Medical School, opublikowali pracę naukową zatytułowaną
The nuclear DICER–circular RNA complex drives the deregulation of the glioblastoma cell microRNAome
(DOI: 10.1126/sciadv.abc0221)
w prestiżowym czasopiśmie Science Advances (IF 13.116).

Serdecznie gratulujemy!

Publikacja autorstwa A. Bronisz, A. K. Rooj, K. Krawczyński, P. Peruzzi, E. Salińska, I. Nakano, B. Purow,
E. A. Chiocca, J. Godlewski 
dotyczy od dawna znanego fenomenu obniżonej ekspresji mikroRNA w glejaku wielopostaciowym.
Autorzy jednak zbadali dokładnie mechanizmy tego procesu i dostarczają dowodów, że zmiany w ekspresji mikroRNA
są wynikiem zaburzonego procesu potransktypcyjnej regulacji dojrzewania tych cząsteczek, wynikającego z interakcji
pomiędzy białkiem DICER oraz niekodującym kolistym RNA, circ2082.