Z dumą informujemy, że
prof. dr hab. Jan Albrecht z Zakładu Neurotoksykologii oraz
prof. dr hab. Ryszard Pluta z Pracowni Patologii Niedokrwiennej i Zwyrodnieniowej Mózgu
znaleźli się na liście TOP 2% najlepszych naukowców na świecie!

Serdecznie gratulujemy!

Ranking opracowywany przez Uniwersytet Stanforda we współpracy z wydawnictwem Elsevier i przedsiębiorstwem SciTech Strategies ocenia
cały dorobek naukowy poszczególnych badaczy według indeksu bibliometrycznego. Lista rankingowa zawiera uszeregowane
nazwiska 2% najlepszych naukowców, których publikacje są najczęściej cytowane przez innych autorów.

Oceniana jest całość dorobku naukowego poszczególnych badaczy ze wszystkich dziedzin nauki według indeksu bibliometrycznego,
który uwzględnia kryteria takie jak: indeks Hirscha, liczbę cytowań (z uwzględnieniem autocytowań), Impact Factor, miejsce i 
rolę na liście autorów (pierwsze, ostatnie miejsce). Na liście znalazło się blisko 160 tys. nazwisk, w tym 726 naukowców reprezentujących Polskę.

 Cały ranking dostępny na  https://data.mendeley.com/datasets/btchxktzyw/2