Miło nam poinformować, że uchwałą Wydziału V Nauk Medycznych Polskiej Akademii Nauk, w listopadzie 2020 r. została przyznana
Nagroda Naukowa Wydziału Nauk Medycznych Polskiej Akademii Nauk,
dla zespołu w składzie:
prof. dr hab. Barbara Łukomska, dr hab. Mirosław Janowski, dr Anna Andrzejewska, dr Sylwia Dąbrowska
- za cykl 5 prac pt. "Zastosowanie mezenchymalnych komórek macierzystych oraz pochodzących z nich mikropęcherzyków
w endowaskularnymleczeniu udaru mózgu".

Serdecznie gratulujemy!