NCN ogłosił wyniki czwartej edycji konkursu MINIATURA.

 Do finansowania  w konkursie MINIATURA 4 zostały zakwalifikowane granty z IMDiK PAN:

- dr Anna Andrzejewska "Analiza interakcji mezenchymalnych komórek macierzystych oraz nowotworowych komórek macierzystych glejaka wielopostaciowego";
przyznane środki: 49 214 zł

- dr Agnieszka Joanna Kozacz "Rola adipocytokin w poposiłkowej termogenezie osób z prawidłową i nadmierną masą ciała." ; przyznane środki: 46 735 zł

- dr Weronika Rzepnikowska"Drożdżowy model chorób związanych z mutacjami w genie IGHMBP2." przyznane środki: 21 560 zł

- dr hab. Marta Sidoryk-Węgrzynowicz  "Ocena udziału astrocytów w neurodegeneracji zależnej od białka tau w modelu indukowanej patologii tau in vitro." ;
przyznane środki: 49 698 zł

Serdecznie gratulujemy!