Z przyjemnością informujemy, że Zespół badawczy z Zakładu Neurobiologii Naprawczej w składzie: dr Anna Andrzejewska, dr Sylwia Dąbrowska, dr hab. Mirosław Janowski, prof. Barbara Łukomska opublikował artykuł przeglądowy pt. "Mesenchymal stem cells for neurological disorders" DOI 10.1002/advsc 2020029944 w prestiżowym czasopiśmie Advanced Science (IF=15.840)

Serdecznie gratulujemy!