"Innowacyjne zastosowanie komórek macierzystych oraz biokompatybilnych polielektrolitowych nanocząstek uwalniających neurotrofiny w leczeniu adjuwantowym chorób neurodegeneracyjnych”– NeOStem,
Umowa nr 2020/ABM/01/00014 z dn. 29.10.2020

Wartość projektu: 17 366 903,00 zł, w tym dla IMDiK PAN 3 690 714,00 zł.
Okres realizacji - 01.01.2021 – 31.12.2025

Projekt realizowany przez Konsorcjum:
Lider : Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
Partnerzy:
Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN

Warszawski Uniwersytet Medyczny
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Strona konsorcjum: www.pum.edu.pl/NeOStem

Przyznany przez ABM projekt ma na celu ocenę bezpieczeństwa i efektywności innowacyjnej metody łącznego zastosowania komórek o właściwościach regeneracyjnych oraz biokompatybilnych nanocząstek polielektrolitowych przewlekle uwalniających neurotrofiny (NTs) w leczeniu adjuwantowym chorób neurodegeneracyjnych. Proponowany projekt zakłada przeprowadzenie dwóch badań II fazy randomizowanych kontrolowanych placebo. Jedno wieloośrodkowe badanie trójramienne z udziałem pacjentów ze stwardnieniem zanikowym bocznym (ALS) i drugie jednoośrodkowe badanie z udziałem pacjentów ze zwyrodnieniem barwnikowym siatkówki (RP). Badania uprzednio przeprowadzone przez konsorcjantów wykazały bezpieczeństwo i obiecującą skuteczność zastosowania komórek macierzystych podawanych dokanałowo oraz doszklistowo w niekomercyjnych badaniach klinicznych. Każdy z partnerów poddał wyniki swoich badań zewnętrznej ocenie przeprowadzonej przez międzynarodowych ekspertów w trakcie procesu wydawniczego.

Opublikowano następujące prace:

  • Kuzma-Kozakiewicz M, Marchel A, Kaminska A, Gawel M, Sznajder J, Figiel-Dabrowska A, Nowak A, Maj E, Krzesniak NE, Noszczyk BH, Domanska-Janik K, Sarnowska A. Intraspinal Transplantation of the Adipose Tissue-Derived Regenerative Cells in Amyotrophic Lateral Sclerosis in Accordance with the Current Experts' Recommendations: Choosing Optimal Monitoring Tools. Stem Cells Int. 2018 Aug 12;2018:4392017. doi: 10.1155/2018/4392017
  • Siwek T, Jezierska-Woźniak K, Maksymowicz S, Barczewska M, Sowa M, Badowska W, Maksymowicz W. Repeat Administration of Bone Marrow-Derived Mesenchymal Stem Cells for Treatment of Amyotrophic Lateral Sclerosis. Med Sci Monit. 2020 Dec 10;26:e927484. doi: 10.12659/MSM.927484.
  • Sobuś A, Baumert B, Litwińska Z, Gołąb-Janowska M, Stępniewski J, Kotowski M, Pius-Sadowska E, Kawa MP, Gródecka-Szwajkiewicz D, Peregud-Pogorzelski J, Dulak J, Nowacki P, Machaliński B. Safety and Feasibility of Lin- Cells Administration to ALS Patients: A Novel View on Humoral Factors and miRNA Profiles. Int J Mol Sci. 2018 Apr 27;19(5):1312. doi: 10.3390/ijms19051312.

Celem aktualnie wnioskowanych badań klinicznych jest ocena bezpieczeństwa i skuteczności kompleksowej metody zastosowania komórek o właściwościach regeneracyjnych oraz neurotrofin dostarczanych za pomocą biokompatybilnych nanonośników o unikalnej, innowacyjnej strukturze, która zapewnia ich powolne wydzielanie wewnątrz tkanek organizmu.

                             abm