Ruszył nabór do programu stypendialnego PASIFIC

Z radością informujemy, że został otwarty pierwszy konkurs w ramach programu PASIFIC! Już od 15 marca naukowcy z całego świata, reprezentujący wszystkie dziedziny naukowe mogą aplikować o dwuletnie pobyty badawcze w instytutach Polskiej Akademii Nauk. Stypendyści otrzymają miesięczne wynagrodzenie wysokości ok. 2500 EUR netto. Osobom, które zdecydują się przyjechać do Polski z rodzinami, przysługiwać będzie dodatek rodzinny. Ponadto naukowcy będą mieli do dyspozycji budżet na badania wysokości do 93000 EUR (60000 EUR kosztów bezpośrednich plus 20% kosztów pośrednich). Deadline pierwszego konkursu to 30 czerwca 2021.  

PASIFIC Postdoctoral Fellowships | Prof. Paweł Rowiński Polish Academy of Sciences: https://youtu.be/jBoUeL5-f1I  

Najważniejsze informacje o konkursie można znaleźć na stronie: https://pasific.pan.pl/call-1/

Zachęcamy do udziału i zapraszamy do wybrania naszego Instytutu!

https://www.youtube.com/watch?v=b9856qJRK7w