IANR XIII CONFERENCE 

and International Conference "Stem cells: therapeutic outlook for nervous system disorders" 

26-28 MAJA 2021 

ianr2021

Szanowni Państwo,


W dniach 26-28.05.2021 jako Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN oraz 
Zespół Terapii Komórkowej OUN Komitetu Nauk Neurologicznych PAN będziemy gospodarzem międzynarodowej konferencji 

XIII  International Association of Neurorestoratology 

Na konferencji będziemy gościć 80 wykładowców z 14 krajów 

Celem konferencji jest zaprezentowanie i przedyskutowanie najnowszych badań dotyczących wykorzystywania komórek macierzystych na etapie przedklinicznym jak i klinicznym w neurologii, neurochirurgii, neuroortopedii i neurorehabilitacji. Jest to szczególnie istotne w okresie gwałtownego rozwoju terapii regeneracyjnej opartej na najnowszej, postępującej i ciągle kontrowersyjnej wiedzy o naturze samych komórek macierzystych jak i kanonów biotechnologicznej implementacji terapii komórkowych w medycynie, w tym głównie w chorobach OUN. 

Ważnym aspektem będzie dyskusja pomiędzy naukowcami, a klinicystami dotycząca aplikacji badań przedklinicznych do kliniki: standardów pozyskania i hodowli komórek macierzystych, oceny ich bezpieczeństwa, jak i metody ich transplantacji.  

Konferencja w związku z sytuacją epidemiologiczna zostanie przeprowadzona w trybie on-line.  

Udział w konferencji jest bezpłatny 

Zapraszamy do udziału zapewniając: 

  • uczestniczenie w ciekawych wykładach, prezentujących najnowsze wyniki badań w dziedzinie neuroregeneracji 
  • możliwość zaprezentowania wiedzy i nowości w obszarach Państwa działań na arenie międzynarodowej (przedstawienie wyników własnych w ramach sesji plakatowej, która w trybie on-line będzie mała formę krótkiej 5 min prezentacji ustnej)  
  • wymianę myśli naukowej wśród szeroko pojętego świata neurologii i neurobiologii

     

Zapraszamy na nasze spotkania online - dostępna rejestracja na stronie konferencji 

www.ianr2021.com