newD.Walerych  Z przyjemnością informujemy, że p. dr hab. Dawid Walerych, kierownik Pracowni Multiomiki Chorób  
  Człowieka naszego Instytutu, został laureatem przyznawanej dorocznie przez Wydział Lekarski Polskiej
  Akademii Umiejętności, prestiżowej nagrody im. Tadeusza Browicza w edycji 2021, za cykl prac
  zatytułowany:
  „Zmutowany gen TP53 jako onkogen i cel terapeutyczny w chorobach nowotworowych człowieka”.

  Serdecznie gratulujemy!

  W związku z otrzymaniem nagrody, Laureat wygłosił wykład, który został
  udostępniony w zakładce: http://www.pau.krakow.pl/index.php/pl/dzialalnosc/nagrody-i-wyroznienia/nagroda-im-browicza/laureaci-nagrody-im-browicza/w-2021