Zapraszamy na posiedzenie Rady Naukowej IMDiK PAN, w dniu 23 czerwca 2022 r. o godzinie 10:00 poświęcone obronie rozprawy doktorskiej mgr Karoliny Zajdel, pt. „Ocena funkcjonalności i cytotoksyczności luminescencyjnych nanocząstek NaYF4:Yb3+, Er3+ do zastosowań bio-medycznych ”.

Promotor: dr hab. Małgorzata Frontczak-Baniewicz
Promotor pomocniczy: dr Bożena Sikora
Recenzenci: 
- prof. dr hab. inż. Artur Podhorodecki - Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Politechnika Wrocławska 
- dr hab. Robert Pązik, prof. UR - Instytut Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Rzeszowski

Dokumenty do pobrania:
- streszczenie rozprawy doktorskiej
- recenzja - dr hab. Robert Pązik, prof. UR
- recenzjaprof. dr hab. inż. Artur Podhorecki
 
Informujemy, że:
1. Obrona doktoratu odbędzie się w trybie on-line przy użyciu aplikacji Cisco Webex;
2. Celem uzyskania dostępu do aplikacji i udziału w obronie, należy wysłać informację na adres e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 21 czerwca 2022 r.
o następującej treści:
Szanowni Państwo,
Pragnę być gościem na obronie rozprawie doktorskiej mgr Karoliny Zajdel w dniu 23.06.2022 r. o godz. 10:00. Proszę o przysłanie mi zaproszenia do udziału w w/w obronie w trybie wideokonferencji w aplikacji Cisco Webex. 
Podpis i adres E-mail.
3. Osoby pragnące uczestniczyć w obronie doktoratu mogą się logować do aplikacji od godz. 9:55 w dniu obrony.
4. Opis kolejnych czynności związanych z logowaniem się do aplikacji Webex znajduje się w „Instrukcji do zdalnych posiedzeń Webex” dostępnej po kliknięciu na następujący link: