Dnia 4 lipca 2023 r. o godzinie 12:00

w Sali Konferencyjnej Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, ul. Adolfa Pawińskiego 5 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Justyny Gargaś

pt. ”Rola oddziaływań między komórkami glejowymi w patogenezie następstw asfiksji neonatalnej”.

Promotor: dr hab. Joanna Sypecka
Promotor pomocniczy: dr hab. Małgorzata Ziemka-Nałęcz

Recenzenci:
Prof. dr hab. n. med. Joanna Mika, Instytut Farmakologii im. J. Maja PAN w Krakowie
Prof. dr hab. Justyna Rogalska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Dr hab. Katarzyna Winiarska, Uniwersytet Warszawski w Warszawie

 

Dokumenty do pobrania: