Dnia 24 października 2023 r. o godzinie 12:00

w Sali Konferencyjnej Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie przy ul. Adolfa Pawińskiego 5, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Aleksandry Zawadzkiej


pt. ”
Wpływ aktywacji układu odpornościowego matki we wczesnej ciąży na funkcję i strukturę mitochondriów w mózgu potomstwa w zwierzęcym modelu zaburzeń ze spektrum autyzmu”.

Promotor: prof. dr hab. Agata Adamczyk
Promotor pomocniczy: dr Magdalena Cieślik

Recenzenci:
Prof. dr hab. Jerzy Duszyński, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN;
Dr hab. Agnieszka Nikiforuk, Instytut Farmakologii im. J. Maja PAN;
Dr hab. Wojciech Jelski, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku.

 

Dokumenty do pobrania: