Dnia 6 listopada 2023 r. o godzinie 11:00

w Sali Konferencyjnej Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, ul. Adolfa Pawińskiego 5, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

lek. wet. Anity Lewczuk

pt. ”Zróżnicowana wrażliwość mózgu suwaka mongolskiego na uszkodzenie niedokrwienno-reperfuzyjne. Udział czynnika transkrypcyjnego Nrf2 w endogennej neuroprotekcji.”.

 

Promotor: prof. dr hab. Barbara Zabłocka
Promotor pomocniczy: dr Małgorzata Beręsewicz-Haller

Recenzenci:
Prof. dr hab. Joanna Pera, Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
Dr hab. Małgorzata Zawadzka, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN
Dr hab. Marta Wśniewska, Uniwersytet Warszawski

Dokumenty do pobrania: