Dnia 20 listopada 2023 r. o godzinie 12:00

w Sali Konferencyjnej Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk
odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Igi Wieczorek

pt. ”Analiza działania modulatorów receptorów dla sfingozyno-1-fosforanu w eksperymentalnych modelach choroby Alzheimera”.


Promotor: prof. dr hab. Robert Strosznajder
Recenzenci:

  • prof. dr hab. Andrzej Szutowicz, Gdański Uniwersytet Medyczny
  • prof. dr hab. Urszula Fiszer, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie                                         
  • dr hab. Kamilla Blecharz-Klin, Warszawski Uniwersytet Medyczny


Dokumenty do pobrania:
- streszczenie rozprawy doktorskiej
- recenzja - prof. dr hab. Andrzej Szutowicz
- recenzja - prof. dr hab. Urszula Fiszer
- recenzja - dr hab. Kamilla Blecharz-Klin