Dnia 29 listopada 2023 r. o godzinie 12:45

w Sali Konferencyjnej IMDiK PAN odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Anety Grymanowskiej

pt."Ocena zmienności kształtu jądra neuronalnych komórek macierzystych neurogenezy hipokampalnej dorosłych".

Promotor: dr hab. Robert Filipkowski
Promotor pomocniczy: dr Adriana Magalska

Recenzenci:
prof. dr hab. Edyta Brzóska-Wójtowicz, Uniwersytet Warszawski
prof. dr hab. Ryszard Rzepecki, Uniwersytet Wrocławski

Dokumenty do pobrania:
- streszczenie
- recenzja -
 prof. dr hab. Edyta Brzóska-Wójtowicz
- recenzjaprof. dr hab. Ryszard Rzepecki