Dnia 11 stycznia 2024 r. o godzinie 13.00

w Sali Konferencyjnej IMDiK PAN odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

 mgr. Tomasza Kuleszy

pt. ” Rola transporterów fosforanowych w rozwoju kłębuszkowej kalcyfikacji oraz w indukcji insulinooporności podocytów”

Promotor: dr hab. inż. Agnieszka Piwkowska,

Recenzenci:
dr hab. Barbara Lewko, Gdański Uniwersytet Medyczny;
dr hab. Katarzyna Winiarska, Uniwersytet Warszawski;
prof. dr hab. Krzysztof Zabłocki, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN.

Dokumenty do pobrania:
- streszczenie
- recenzja - dr hab. Barbara Lewko
- recenzja - dr hab. Katarzyna Winiarska
- recenzja - prof. dr hab. Krzysztof Zabłocki