29.04.2021

godz. 10:00

Logo kolorowe w cdr 450x450

         Posiedzenie plenarne Rady Naukowej
         Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN,
         odbędzie się w trybie on-line 
w dniu 29 kwietnia 2021 r. o godzinie 10:00