Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 22 kwietnia br. zmarł Prof. dr hab. Stefan Angielski.

Wybitny, pełen pasji uczony, autor ponad 200 publikacji, 12 podręczników z zakresu biochemii klinicznej, analityki, nefrologii. Wypromował 36 doktorów. Był wieloletnim Członkiem Rady Naukowej IMDiK PAN oraz Kierownikiem Zespołu Kliniczno-Badawczego Molekularnej i Komórkowej Nefrologii IMDiK PAN. Uhonorowany tytułem doktora honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego za fundamentalny wkład w powstanie nowoczesnej szkoły biochemii klinicznej oraz za podejmowanie działań integrujących środowisko akademickie i medyczne. Wspaniały, prawy Człowiek, pełen osobistego uroku i dużej skromności.
Rodzinie składamy wyrazy głębokiego współczucia.
Dyrekcja i pracownicy IMDiK PAN
 
 

 prof. Stefan Angielski

 
Słowa pożegnania od zespołu Pana Profesora:
Z wielkim bólem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Profesora Stefana Angielskiego, naszego Mentora i Przyjaciela, wybitnego Naukowca, Człowieka o wielkim sercu. Profesor Stefan Angielski był twórcą pierwszego polskiego Zakładu Biochemii Klinicznej i specjalistą patobiochemii nerek, Rektorem Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz wieloletnim pracownikiem Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej Polskiej Akademii Nauk. W naszej pamięci pozostanie Człowiek wielu talentów i zainteresowań, który swoją naukową pasją potrafił zainspirować kolejne pokolenia. Wyjątkowe poczucie humoru Profesora tworzyło niepowtarzalną i niezwykle przyjazną atmosferę w naszej Pracowni. Żegnamy Człowieka wrażliwego na dobro innych i zawsze gotowego przyjść z pomocą.
Naukowe dzieci z Pracowni Molekularnej i Komórkowej Nefrologii IMDiK PAN

zdjęcie: Uniwersytet Gdański / Sylwester Ciszek