2 lutego br. odbyło się inauguracyjne posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN wybranej na kadencję 2023 – 2026. Nominacje nowym członkom Rady wręczył Dziekan Wydziału V Nauk Medycznych PAN Profesor Marek Krawczyk. Podczas pierwszego posiedzenia RN w nowym składzie wybrano Prezydium Rady oraz członków: Komisji ds. Nauki, Komisji ds. Kadry Naukowej, a także Komisji ds. Przewodów i Postępowań Doktorskich.

Gratulując wszystkim Państwu powołań życzymy owocnej pracy oraz dużo satysfakcji z pracy na rzecz rozwoju naukowego naszego Instytutu!

Pełny skład Rady dostępny jest tutaj

 Rada Naukowa

Prof Krawczyk RN nowa kadencja