Serdeczne gratulacje dla pani dr hab. Moniki Słupeckiej-Ziemilskiej, prof. IMDiK z Zespołu Kliniczno-Badawczego Epigenetyki Człowieka naszego Instytutu, która otrzymała grant Narodowego Centrum Nauki SONATA BIS w wysokości blisko 3,7 mln złotych na projekt:

„Wpływ leczenia metforminą matki w ciąży i laktacji na programowanie zaburzeń metabolicznych u potomstwa - długoterminowe badania funkcjonalności tkanek i mechanizmów epigenetycznych”.

Celem projektu jest zbadanie wpływu leczenia metforminą w ciąży i laktacji na trajektorię rozwoju potomstwa i możliwe zmiany w jego epigenomie. Osiągnięte wyniki mają prowadzić do opracowania skutecznej i bezpiecznej terapii cukrzycy ciążowej. 

Więcej o projekcie: kliknij tutaj