Kierownik
dr hab. Dorota Gołąbek-Sulejczak, prof. IMDiK, 22 60 86 524,
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ; pokój B-320

Sekretariat
Monika Janisz, 22 60 86 474, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ; pokój B-309
Pracownicy naukowi
prof. dr hab. Paweł Grieb, 22 60 86 527, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
dr hab. Paweł Bieganowski, prof. IMDiK, 22 60 86 523, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
dr Stanisław Jonatan Chrapusta, 22 60 86 523, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
dr Maciej Świątkiewicz, 22 60 86 523, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Pracownicy techniczni
prof. dr hab. med. Anna Małgorzata Czarnecka, 22 60 86 554, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
mgr Damian Strzemecki, 22 60 86 523, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
Doktoranci
mgr Patrycja Kaplińska, 22 60 86 524, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Profil badawczy

 • Zwierzęce modele chorób (neurodegeneracyjnych, onkologicznych i kardiologicznych), oraz ich wykorzystywanie w przedklinicznych badaniach nowych metod terapii
 • Techniki rezonansu magnetycznego oraz techniki ultradźwiękowe w badaniach przedklinicznych i klinicznych
 • Zastosowania multipleksowych platform diagnostyki molekularnej (w tym technologii Luminex xMAP) w badaniach przedklinicznych i klinicznych
 • Badanie wpływu inhibitorów białka szoku cieplnego Hsp90 na namnażanie ludzkiego adenowirusa 5

Granty

 • Badanie kliniczne 2 fazy oceniające skuteczność i bezpieczeństwo dodania kladrybiny w leczeniu modyfikującym przebieg seropozytywnej miastenii rzekomoporaźnej, 2019/ABM/01/00061-00, Kierownik grantu: prof. dr hab. med. Konrad Rejdak Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Kierownik w IMDiK: prof. dr hab. Paweł Grieb, okres realizacji: 2020-2025.
 • Porównanie zmian we wczesnej fazie modelowego udaru mózgu u szczura metodą spektroskopii MR i metodą chemiczną, Miniatura 2 : 2018/02/X/NZ4/00301, Kierownik grantu: Maciej Świątkiewicz, okres realizacji: 2018-2019.
 • Rola białek opiekuńczych Hsp90 w replikacji ludzkiego adenowirusa 5, NCN 2016/23/B/NZ6/02536, Kierownik grantu: dr hab. Paweł Bieganowski, prof. IMDiK okres realizacji: 2017-2020
 • Identyfikacja nowych markerów komórek macierzystych raka jasnokomórkowego nerki - badania w modelu mysim przy użyciu technik obrazowania molekularnego, NCN 2014/13/B/NZ1/04010, Kierownik grantu: prof. dr hab. med. Cezary Szczylik Wojskowy Instytut Medyczny, główny wykonawca w IMDiK dr Michał Fiedorowicz, okres realizacji: 2015-2018
 • Nowa terapia zaburzeń psychotycznych oraz w chorobie Huntigtona ze szczególnym uwzględnieniem deficytów poznawczych, NCBiR Strategmed „NoteSzHD”, Kierownik grantu: dr inż. Maciej Wieczorek Celon Pharma, główny wykonawca w IMDiK prof. dr hab. Paweł Grieb, okres realizacji: 2015-2018.
 • Molekularne obrazowanie (z zastosowaniem nanotechnologii) dla monitorowania implantowanych komórek macierzystych i ich funkcji regeneracyjnych, NCBiR PBS3/A7/27/2015, Kierownik grantu: dr inż. Maciej Kurpisz Instytut Genetyki Człowieka PAN, główny wykonawca w IMDiK prof. dr hab. Paweł Grieb, okres realizacji w IMDiK: 2017-2018

Współpraca krajowa

 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie, I Klinika Okulistyki, Klinika Neurologii
 • Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie
 • Instytut Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu
 • Zakład Bioinżynierii Medycznej Politechniki Wrocławskiej we Wrocławiu
 • Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego we Wrocławiu
 • Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Tele i Radiotechniczny w Warszawie

Współpraca zagraniczna

 • Department of Pathophysiology of Vision and Neuro-Ophthalmology, University Eye Hospital, Tubingen, Niemcy
 • Department of Biothermodynamics and Drug Design, Institute of Biotechnology, Vilnius
 • Klinik und Poliklinik für Augenheilkunde, Universitätsmedizin Rostock.

Aparatura

 • Analizator SKI Pro firmy Silicon Kinetics
 • System Bio-Plex 200 do multipleksowej analizy białek techniką X-map Lumninex, Bio-Rad
 • Microvawe fixation system 5kW – urządzenie do ultraszybkiego utrwalania mózgów gryzoni (szczurów, myszy)

Metody badawcze

 • Hodowla komórek
 • Badanie ekspresji genów metodą ilościowego PCR i western blot 
 • Badanie interakcji białek przez immunoprecypitację i metodą rezonansu plazmonowego
 • Wyznaczanie profilu cytokin/chemokin w płynach i homogenatach
 • Mikroskopia świetlna i fluorescencyjna

Wybrane publikacje

 • Bukowska-Ośko I, Sulejczak D, Kaczyńska K, Kleczkowska P, Kramkowski K, Popiel M, Wietrak E, Kowalczyk P. Lactoferrin as a Human Genome "Guardian"-An Overall Point of View. Int J Mol Sci. 2022;23(9):5248.
 • Kowalczyk P, Kaczyńska K, Kleczkowska P, Bukowska-Ośko I, Kramkowski K, Sulejczak D. The Lactoferrin Phenomenon-A Miracle Molecule. Molecules. 2022;27(9):2941. Rejdak K, Fiedor P, Bonek R, Goch A, Gala-Błądzińska A, Chełstowski W, Łukasiak J, Kiciak S, Dąbrowski P, Dec M, Król ZJ, Papuć E, Zasybska A, Segiet A, Grieb P. The use of amantadine in the prevention of progression and treatment of COVID-19 symptoms in patients infected with the SARS-CoV-2 virus (COV-PREVENT): Study rationale and design. Contemp Clin Trials. 2022;116:106755.
 • Dalidowska I, Orłowska A, Smreczak M, Bieganowski P. Hsp90 Activity Is Necessary for the Maturation of Rabies Virus Polymerase. Int. J. Mol. Sci. 2022;23(13), 6946.
 • Solnik M, Paduszyńska N, Czarnecka AM, Synoradzki KJ, Yousef YA, Chorągiewicz T, Rejdak R, Toro MD, Zweifel S, Dyndor K, Fiedorowicz M. Imaging of Uveal Melanoma—Current Standard and Methods in Development . Cancers 2022;14(13), 3147.
 • Rejdak K, Grieb P. Fluvoxamine and amantadine: central nervous system acting drugs repositioned for COVID-19 as early intervention. Curr Neuropharmacol. 2022;20(4):777-781.
 • Bilmin K, Synoradzki KJ, Czarnecka AM, Spałek MJ, Kujawska T, Solnik M, Merks P, Toro MD, Rejdak R, Fiedorowicz M. New Perspectives for Eye-Sparing Treatment Strategies in Primary Uveal Melanoma. Cancers (Basel). 2021;14(1):134.
 • Czarnecka AM, Sobczuk P, Kostrzanowski M, Spalek M, Chojnacka M, Szumera-Cieckiewicz A, Rutkowski P. Epithelioid Sarcoma-From Genetics to Clinical Practice. Cancers (Basel). 2020;12(8):2112.
 • Grieb P, Świątkiewicz M, Prus K, Rejdak K. Amantadine for COVID-19. J Clin Pharmacol. 2021;61(3):412-413.
 • Fura Ł, Dera W, Dziekonski C, Swiatkiewicz M, Kujawska T. Experimental evaluation of targeting accuracy of ultrasound imaging-guided robotic HIFU ablative system for the treatment of solid tumors in pre-clinical studies. Applied Acoustics 2021, 184, 108367.
 • Fiedorowicz K, Wargocka-Matuszewska W, Ambrożkiewicz KA, Rugowska A, Cheda Ł, Fiedorowicz M, Zimna A, Drabik M, Borkowski S, Świątkiewicz M, Bogorodzki P, Grieb P, Hamankiewicz P, Kolanowski TJ, Rozwadowska N, Kozłowska U, Klimczak A, Kolasiński J, Rogulski Z, Kurpisz M. Molecular Imaging of Human Skeletal Myoblasts (huSKM) in Mouse Post-Infarction Myocardium. Int J Mol Sci. 2021;22(19):10885.
 • Synoradzki KJ, Bartnik E, Czarnecka AM, Fiedorowicz M, Firlej W, Brodziak A, Stasinska A, Rutkowski P, Grieb P. TP53 in Biology and Treatment of Osteosarcoma. Cancers (Basel). 2021;13(17):4284.
 • Kowalczyk P., Wilk M., Parul P., Szymczak M., Kramkowski K., Raj S., Skiba G., Sulejczak D., Kleczkowska P., The Synthesis of Aminocoumarin Peptidomimetics and Evaluation as a Cytotoxic Compounds to Selected K12, R1–R4 E. coli Strains. Materials 2021, 14, 5725.
 • Fiedorowicz M, Choragiewicz T, Turski WA, Kocki T, Nowakowska D, Wertejuk K, Kamińska A, Avitabile T, Wełniak-Kaminska M, Grieb P, Zweifel S, Rejdak R, Toro MD. Tryptophan Pathway Abnormalities in a Murine Model of Hereditary Glaucoma. Int J Mol Sci. 2021;22(3):1039.
 • Dalidowska I, Gazi O, Sulejczak D, Przybylski M, Bieganowski P. Heat Shock Protein 90 Chaperones E1A Early Protein of Adenovirus 5 and Is Essential for Replication of the Virus. Int J Mol Sci. 2021;22(4):2020.
 • Frączek K, Kowalczyk A, Pekala M, Kasarello K, Sygitowicz G, Sulejczak D, Zaremba M, Konop M, Frankowska M, Filip M, Bujalska-Zadrozny M, Kleczkowska P. The Positive and Negative Outcome of Morphine and Disulfiram Subacute Co-Administration in Rats in the Absence of Ethanol Challenge. Pharmaceutics. 2020;13(1):29.
 • Russjan E, Zając D, Sulejczak D, Kleczkowska P, Kaczyńska K. Contribution of opioid and neurotensin receptors in the anti-inflammatory activity of PK20 hybrid compound in murine airways. Clin Exp Pharmacol Physiol. 2021;48(8):1162-1170.
 • Konop M, Laskowska AK, Rybka M, Kłodzińska E, Sulejczak D, Schwartz RA, Czuwara J. Keratin Scaffolds Containing Casomorphin Stimulate Macrophage Infiltration and Accelerate Full-Thickness Cutaneous Wound Healing in Diabetic Mice. Molecules. 2021;26(9):2554.
 • Kleczkowska P, Sulejczak D, Zaremba M. Advantages and disadvantages of disulfiram coadministered with popular addictive substances. Eur J Pharmacol. 2021:174143.
 • Grieb P, Świątkiewicz M, Kamińska A, Jünemann A, Rejdak R, Rejdak K. Citicoline: A Candidate for Adjunct Treatment of Multiple Sclerosis. Pharmaceuticals (Basel). 2021;14(4):326.
 • Mielczarek Ł, Brodziak A, Sobczuk P, Kawecki M, Cudnoch-Jędrzejewska A, Czarnecka AM. Renal toxicity of targeted therapies for renal cell carcinoma in patients with normal and impaired kidney function. Cancer Chemother Pharmacol. 2021;87(6):723-742.
 • M. Fiedorowicz, M. Wieteska, K. Rylewicz, B. Kossowski, E. Piatkowska-Janko, A.M. Czarnecka, B. Toczyłowska, P. Bogorodzki. Hyperpolarized 13C tracers: Technical advancements and perspectives for clinical applications. Biocybernetics and Biomedical Engineering, https://doi.org/10.1016/j.bbe.2021.03.010.
 • Figiel‐Dabrowska, A.; Radoszkiewicz, K.; Rybkowska, P.; Krzesniak, N.E.; Sulejczak, D.; Sarnowska, A. Neurogenic and Neuroprotective Potential of Stem/Stromal Cells Derived from Adipose Tissue. Cells 2021;10, 1475.
 • Kasarełło K, Snarski E, Sulejczak D, Ciesielski T, Wiśniewska A, Wrzesień R, Cudnoch-Jędrzejewska A. Post Transplantation Cyclophosphamide Improves Outcome of Autologous Hematopoietic Stem Cell Transplantation in Animal Model of Multiple Sclerosis. Arch Immunol Ther Exp (Warsz). 2021;69(1):17.
 • Głowacka A, Bieganowski P, Jurewicz E, Lesniak W, Wilanowski T, Filipek A. Regulation of S100A10 Gene Expression. Biomolecules 2021;11, 974.
 • Czarnecka AM, Bartnik E,Fiedorowicz M, Rutkowski P. Targeted Therapy in Melanoma and Mechanisms of Resistance. Int J Mol Sci. 2020;21(13):4576.
 • Czarnecka AM, Synoradzki K, Firlej W, Bartnik E, Sobczuk P,Fiedorowicz M, Grieb P, Rutkowski P. Molecular Biology of Osteosarcoma. Cancers. 2020;12(8):E2130.
 • Vieira S , Strymecka P , Stanaszek L , Silva-Correia J , Drela K ,Fiedorowicz M , Malysz-Cymborska I , Rogujski P , Janowski M , Reis RL , Lukomska B , Walczak P , Oliveira JM Methacrylated gellan gum and hyaluronic acid hydrogel blends for image-guided neurointerventions. J Mater Chem B. 2020;8(27):5928-5937.
 • Sobczuk P, Brodziak A, Khan MI, Chhabra S, Fiedorowicz M, Wełniak-Kamińska M, Synoradzki K, Bartnik E, Cudnoch-Jędrzejewska A, Czarnecka AM. Choosing The Right Animal Model for Renal Cancer Research. Transl Oncol. 2020;13(3):100745.
 • Fiedorowicz , M. I. Khan, D. Strzemecki, J. Orzeł, M. Wełniak-Kamińska, A Sobiborowicz, M. Wieteska, Z. Rogulski, L. Cheda, W. Wargocka-Matuszewska, K. Kilian, C. Szczylik, A.M. Czarnecka. Renal carcinoma CD105−/CD44− cells display stem-like properties in vitro and form aggressive tumors in vivo. Scientific RepoRtS 2020; 10:5379.
 • Świątkiewicz M, Wełniak-Kamińska M, Fiedorowicz M, Kamińska A, Rejdak R, Grieb P. Peripheral Latanoprost Administration Lowers Intraocular Pressure in the Wistar Rat. Ophthalmol Ther. 2020;10.1007/s40123-020-00256-8.
 • Rejdak K, Grieb P. Adamantanes might be protective from COVID-19 in patients with neurological diseases: multiple sclerosis, parkinsonism and cognitive impairment. Mult Scler Relat Disord. 2020;42:102163.
 • Smyczynska U, Strzemecki D, Czarnecka AM, Fendler W, Fiedorowicz M, Welniak-Kaminska M, Guzowska M, Synoradzki K, Cheda L, Rogulski Z and Grieb P. TP53 deficient angiosarcoma expression profiling in rat model. Cancers 2020; 12(6):1525.
 • Konop M, Czuwara J, Kłodzińska E, Laskowska AK, Sulejczak D, Damps T, Zielenkiewicz U, Brzozowska I, Sureda A, Kowalkowski T, Schwartz RA, Rudnicka L. Evaluation of keratin biomaterial containing silver nanoparticles as a potential wound dressing in full-thickness skin wound model in diabetic mice. J Tissue Eng Regen Med. 2020;14(2):334-346.
 • Frączek K, Ferraiolo M, Hermans E, Bujalska-Zadrozny M, Kasarello K, Erdei A, Kulik K, Kowalczyk A, Wojciechowski P, Sulejczak D, Sosnowski P, Granica S, Benyhe S, Kaczynska K, Nagraba L,  Stolarczyk A, Cudnoch-Jedrzejewska A, Kleczkowska P. Novel opioid-neurotensin-based hybrid peptide with spinal long-lasting antinociceptive activity and a propensity to delay tolerance development. Acta Pharmaceutica Sinica B 2020;10(8):1440-1452.
 • D'Ambrosio L, Touati N, Blay JY, Grignani G, Flippot R, Czarnecka AM, Piperno-Neumann S, Martin-Broto J, Sanfilippo R, Katz D, Duffaud F, Vincenzi B, Stark DP, Mazzeo F, Tuchscherer A, Chevreau C, Sherriff J, Estival A, Litière S, Sents W, Ray-Coquard I, Tolomeo F, Le Cesne A, Rutkowski P, Stacchiotti S, Kasper B, Gelderblom H, Gronchi A; European Organization for Research and Treatment of Cancer Soft Tissue, Bone Sarcoma Group. Doxorubicin plus dacarbazine, doxorubicin plus ifosfamide, or doxorubicin alone as a first-line treatment for advanced leiomyosarcoma: A propensity score matching analysis from the European Organization for Research and Treatment of Cancer Soft Tissue and Bone Sarcoma Group. Cancer. 2020;126(11):2637-2647.
 • Czarna M, Kuchniak K, Chrapusta SJ, Turzyńska D, Płaźnik A, Taracha E. Diverging changes in rat striatal extracellular dopamine and DOPAC levels and in frequency-modulated 50-kHz ultrasonic vocalizations rate during repeated amphetamine treatment . Behav Brain Res. 2020;112745.
 • Bohush A, Bieganowski P, Hsp90 and Its Co-Chaperones in Neurodegenerative Diseases. Int. J. Mol. Sci. 2019, 20, pii:4976.
 • Toro MD, Nowomiejska K, Avitabile T, Rejdak R, Tripodi S, Porta A, Reibaldi M, Figus M, Posarelli C, Fiedorowicz M. Effect of Resveratrol on In Vitro and In Vivo Models of Diabetic Retinophathy: A Systematic Review. Int J Mol Sci. 2019;20(14). pii: E3503.
 • Kuchniak K, Wyszogrodzka E, Chrapusta SJ, Czarna M, Michalak M, Płaźnik A, Krząścik P, Mierzejewski P, Taracha E. Using anticipatory and drug-evoked appetitive ultrasonic vocalization for monitoring the rewarding effect of amphetamine in a rat model of drug self-administration. Behav Brain Res. 2019;376:112187.
 • Synoradzki K, Grieb P.Citicoline: A Superior Form of Choline? Nutrients. 2019;11(7). pii: E1569.
 • Fiedorowicz M, Choragiewicz T, Thaler S, Schuettauf F, Nowakowska D, Wojtunik K, Reibaldi M, Avitabile T, Kocki T, Turski WA, Kaminska A, Grieb P, Zrenner E, Rejdak R, Toro MD. Tryptophan and Kynurenine Pathway Metabolites in Animal Models of Retinal and Optic Nerve Damage: Different Dynamics of Changes. Front Physiol. 2019;10:1254.
 • A M. Czarnecka, P Teterycz, A Mariuk‑Jarema, I Lugowska, P Rogala,·M Dudzisz‑Sledz, T Switaj, P Rutkowski. Treatment Sequencing and Clinical Outcomes in BRAF‑Positive and BRAF‑Negative Unresectable and Metastatic Melanoma Patients Treated with New Systemic Therapies in Routine Practice. Targeted Oncology 2019; 14(6):729-742.
 • Welniak-Kaminska M, Fiedorowicz M, Orzel J, Bogorodzki P, Modlinska K, Stryjek R, Chrzanowska A, Pisula W, Grieb P. Volumes of brain structures in captive wild-type and laboratory rats: 7T magnetic resonance in vivo automatic atlas-based study. PLoS One. 2019;14(4):e0215348.
 • Majchrzak M, Drela K, Andrzejewska A, Rogujski P, Figurska S, Fiedorowicz M, Walczak P, Janowski M, Lukomska B, Stanaszek L. Sod1/Rag2 Mice with Low Copy Number of Sod1 Gene as a New Long-Living Immunodeficient Model of Als. Sci Rep. 2019;9(1):799.
 • Pilch Z, Tonecka K, Skorzynski M, Sas Z, Braniewska A, Kryczka T, Boon L, Golab J, Meyaard L, Rygiel TP. The pro-tumor effect of CD200 expression is not mimicked by agonistic CD200R antibodies. PLoS One. 2019;14(1):e0210796.
 • Bilmin K, Kujawska T, Grieb P. Sonodynamic Therapy for Gliomas. Perspectives and Prospects of Selective Sonosensitization of Glioma Cells. Cells 2019;8(11). pii: E1428.
 • Russjan E, Andrzejewski K , Sulejczak D, Kleczkowska P, Kaczynska K. Endomorphin-2- and Neurotensin- Based Chimeric Peptide Attenuates Airway Inflammation in Mouse Model of Nonallergic Asthma J. Mol. Sci. 2019;20:5935.
 • Sobczuk P, Teterycz P, Lugowska I, Klimczak A, Bylina E, Czarnecka AM, Kosela-Paterczyk H, Osuch C, Streb J, Rutkowski P. Prognostic value of the pretreatment neutrophil-to-lymphocyte ratio in patients with advanced gastrointestinal stromal tumors treated with sunitinib after imatinib failure. Oncol Lett. 2019;18(3):3373-3380.
 • Brodziak A, Sobczuk P, Bartnik E, Fiedorowicz M, Porta C, Szczylik C, Czarnecka AM. Drug resistance in papillary RCC: from putative mechanisms to clinical practicalities. Nat Rev Urol. 2019;16(11):655-673.
 • Wierzbinski KR, Szymanski T, Rozwadowska N, Rybka JD, Zimna A, Zalewski T, Nowicka-Bauer K, Malcher A, Nowaczyk M, Krupinski M, Fiedorowicz M, Bogorodzki P, Grieb P, Giersig M, Kurpisz MK. Potential use of superparamagnetic iron oxide nanoparticles for in vitro and in vivo bioimaging of human myoblasts. Sci Rep. 2018;8(1):3682.
 • Fiedorowicz M, Orzel J, Kossowski B, Welniak-Kaminska M, Choragiewicz T, Swiatkiewicz M, Rejdak R, Bogorodzki P, Grieb P. Anterograde Transport in Axons of the Retinal Ganglion Cells and its Relationship to the Intraocular Pressure during Aging in Mice with Hereditary Pigmentary Glaucoma. Curr Eye Res. 2018;43(4):539-546.
 • Hohberger B, Chaudhri MA, Michalke B, Lucio M, Nowomiejska K, Schlötzer-Schrehardt U, Grieb P, Rejdak R, Jünemann AGM. Levels of aqueous humor trace elements in patients with open-angle glaucoma. J Trace Elem Med Biol. 2018;45:150-155.
 • Dziewulska D, Nycz E, Rajczewska-Oleszkiewicz C, Bojakowski J, Sulejczak D. Nuclear abnormalities in vascular myocytes in cerebral autosomal-dominant arteriopathy with subcortical infarcts and leukoencephalopathy (CADASIL). Neuropathology. 2018;38(6):601-608.
 • Orlik G, Khan MA, Grieb P. Analytical Comparison of the Originator Granulocyte-colony Stimulating Factor Filgrastim and its Biosimilars. Curr Pharm Des. 2018;24(30):3543-3550.
 • Rejdak K, Stelmasiak Z, Grieb P. Cladribine induces long lasting oligoclonal bands disappearance in relapsing multiple sclerosis patients: 10-year observational study. Mult Scler Relat Disord. 2018;27:117-120.
 • Synoradzki K, Miszta P, Kazlauskas E, Mickevičiūtė A, Michailovienė V, Matulis D, Filipek S, Bieganowski P. Interaction of the middle domains stabilizes Hsp90α dimer in a closed conformation with high affinity for p23. Biol Chem. 2018;399(4):337-345.
 • Kądziołka B, Dębski KJ, Bieganowski P, Leśniak W, Filipek A. Transcriptional regulation of CacyBP/SIP gene and the influence of increased CacyBP/SIP level on gene expression pattern in colorectal cancer HCT116 cells. IUBMB Life. 2018;70(1):50-59.
 • D Sulejczak, SJ Chrapusta, D Dziewulska, J Rafałowska. Sporadic amyotrophic lateral sclerosis: is SMN-Gemins protein complex of importance for the relative resistance of oculomotor nucleus motoneurons to degeneration? Folia Neuropathologica 2018;56(4): 308-320.

Patenty i zgłoszenia patentowe

 • zgłoszenie patentowe: Use of latanoprost in pharmaceutical form suitable for transdermal, systemic, or subcutaneous administration for treating and/or preventing diseases associated with chronically elevated intraocular pressure, e.g. ocular hypertension. Patent Number(s):WO2020106168-A1; PL427837-A1. Inventor(s): GRIEB PTYRALA AWELNIAK-KAMINSKA MFIEDOROWICZ MSWIATKIEWICZ M