Kierownik
Prof. dr hab. n. med. Leonora Bużańska
tel. +48 66 85 250 (sekretariat),
 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ; pokój D-104
zdjęcie strona


Sekretariat

Agnieszka Włodarczyk - tel. 22 60 86 604, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ; pokój C-325
Pracownicy naukowi
dr hab. n. med. Marta Kot – tel. 22 60 86 563, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
dr n. med. Wioletta Lech - tel. 22 60 86 563, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
dr n. roln. Paweł Leszczyński - tel. 22 60 86 604, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
dr n. med. Valery Zayat - tel. 22 60 86 407,
 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
dr n. med. Marzena Zychowicz - tel. 22 60 86 563, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
mgr inż. Zuzanna Kuczyńska – tel. 22 60 86 604, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Pracownicy techniczni 
Hanna Winiarska -  tel. 22 60 86 563, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
Doktoranci
mgr inż. Michał Liput - tel. 22 60 86 604, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
mgr inż. Erkan Metin - tel. 22 60 86 604, 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Magistranci
Aleksandra Duchnowska (SGGW)
Zuzanna Siek (SGGW) 

Profil badawczy

 • Otrzymywanie kompetentnych terapeutycznie komórek macierzystych: optymalizacja warunków hodowli, „priming” i środowisko biomimetyczne (rusztowania trójwymiarowe, cząsteczki sygnałowe i normoksja fizjologiczna)
 • Badania przedkliniczne potencjału neuroprotekcyjnego i przeciwzapalnego ludzkich mezenchymalnych komórek macierzystych (hMSC) ex vivo (skrawki organotypowe hipokampa i rdzenia kręgowego) oraz in vivo (ogniskowe uszkodzenie mózgu szczura)
 • Badania z zastosowaniem organoidów mózgu otrzymywanych z ludzkich indukowanych pluripotencjalnych komórek macierzystych (hiPSC): rola biogenezy mitochondriów podczas wczesnego rozwoju neuralnego, modelowanie chorób neurologicznych (schizofrenia, Zespół Drawet)
 • Zastosowanie nowych metod bioinżynierii komórek macierzystych (linie reporterowe, edycja genomu) i ich niszy (kontrola właściwości fizykochemicznych rusztowań 3D) do badania mechanizmów molekularnych wczesnego rozwoju neuralnego
 • Genotoksyczność i embriotoksyczność indukowana neurotoksynami: badania mechanistyczne i molekularne z zastosowaniem hiPSC

Modele eksperymentalne:

1) in vitro - hodowla komórek macierzystych: w domenach bioaktywnych 2D o określonej geometrii (A), w warunkach pseudo-3D (hodowla przylegająca neuralnych komórek macierzystych na hydrożelu z białek błony podstawnej, ang. matrigel) (B), organoidy mózgu otrzymywane z ludzkich iPSC (hodowla nieprzylegająca, w warunkach agitacji) (C), na rusztowaniach 3D: keratynowych (D), kolagenowych (E), fibrynowych (F);
2) ex vivo - hodowla organotypowa: model uszkodzonego hipokampa (G), model rdzenia kręgowego (H);
3) in vivo - szczurzy model ogniskowego uszkodzenia mózgu (I).

zbkm 2020

Granty

 • „Linking Metabolic Response of Mitochondrial Biogenesis Induction Via Alpha 7 Nicotinic Acetylcholine Receptor Agonist in Human Familial Alzheimer`s Disease Dorsal Forebrain Organoid Model”, grant nr FBW-08/2023 Funduszu Badań Własnych IMDIK, kierownik: mgr. inż. Erkan Metin, 2023-2024

 • "Wpływ jądrowego FGFR1 na mitofagię i rozwój neuralny w modelu ludzkich organoidów kory mózgu",NCN PRELUDIUM 21, nr 2022/45/N/NZ3/04202,Kierownik: mgr inż. Michał Liput. Opiekun naukowy: prof. dr hab. n. med. Leonora Bużańska.Okres realizacji 2023-2025
 • "Zastosowanie edycji genu PPARGC1A do kontroli molekularnej przejścia od neuro- do gliogenezy w rozwoju ludzkich organoidów kory mózgu",NCN PRELUDIUM 21, nr2022/45/N/NZ1/02754,Kierownik: mgr inż.Zuzanna Kuczyńska. Opiekun naukowy: prof. dr hab. n. med. Leonora Bużańska. Okres realizacji: 2023-2025

 • „Częściowe reprogramowanie neuronów dopaminergicznych w modelu starzenia komórkowego zależnego od farmakologicznej regulacji aktywności telomerazy”, grant nr F-032 Funduszu Badań Własnych IMDIK, kierownik: dr Paweł Leszczyński, 2022-2023

 • „Wpływ przeszczepu mezenchymalnych komórek macierzystych WJ-MSC podanych do prążkowia na neurogenezę hipokampa w szczurzym modelu udaru mózgu”, grant nr FBW 022/2021 Funduszu Badań Własnych IMDIK, kierownik: dr Marta Kot, 2021 - 2022

 • „Wpływ PGC1a na biogenezę mitochondriów i różnicowanie neuralne podczas wczesnych etapów rozwoju ludzkich organoidów mózgu” NCN OPUS 18, nr 2019/35/B/NZ3/04383 Kierownik: prof. dr hab. n. med. Leonora Bużańska. Okres realizacji 2020-2024.

 • „Ocena molekularna właściwości neuroprotekcyjnych i regeneracyjnych komórek WJ-MSC po transplantacji do uszkodzonego mózgu szczura” NCN PRELUDIUM 18, nr 2019/35/N/NZ5/03723. Kierownik: mgr. Wioletta Lech. Opiekun naukowy: prof. dr hab. n. med. Leonora Bużańska. Okres realizacji: 2020-2022.

 • „Generowanie indukowanych komórek pluripotencjalnych (iPSC) od pacjentów z zespołem Dravet do modelowania plastyczności neuronalnej w genetycznie warunkowanych postaciach padaczki u dzieci”. MINIATURA 3, nr 2019/03/X/NZ3/02139 Kierownik: dr n.med. Valery Zayat. Okres realizacji: 2020-2021.

 • „Rola mechanotransdukcji w regulacji immunomodulacji komórek macierzystych”. MINIATURA 3, nr 2019/03/X/NZ3/01109 Kierownik: dr n. med. Marzena Zychowicz. Okres realizacji: 2020-2021.

 • InnoNeuroPharm, „Opracowanie innowacyjnego produktu leczniczego terapii zaawansowanej opartego na mezenchymalnych komórkach macierzystych galarety Whartona w leczeniu stwardnienia zanikowego bocznego”. Umowa z dnia 16.05.2018 z Polskim Bankiem Komórek Macierzystych: „Przeprowadzenie badań przedklinicznych produktu leczniczego terapii zaawansowanej”. Kierownik: dr hab. Anna Sarnowska  (Zadanie 1), prof. dr hab. Krystyna Domanska-Janik (Zadanie2), prof. dr hab. Leonora Bużańska (Zadanie 3 i 4). Okres realizacji: 2018-2022. 

 • „Biomaterials and advanced physical techniques for regenerative cardiology and neurology” COST, Projekt BIONECA WG4 Program Europejskiej Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych. Kierownik: prof. dr hab. n. med. Leonora Bużańska. Okres realizacji: 2017- 2021.

 • „Embriotoksyczność oraz teratogenność jako skutek odpowiedzi na uszkodzenie DNA w komórkach iPS: efekt chlorku metylortęci i niskiego poziomu tlenu”. NCN Preludium 9, nr 2015/17/N/NZ7/04096 Kierownik: dr n. med. Justyna Augustyniak. Opiekun naukowy: prof. dr hab. n. med. Leonora Bużańska. Okres realizacji: 2015-2020.

 • „Innowacyjna strategia diagnostyki, profilaktyki i adiuwantowej terapii wybranych schorzeń neurodegeneracyjnych w populacji polskiej” (NeuStemGen), Projekt STRATEGMED, nr 1/234261/2/NCBR/2014 realizowany w ramach programu „Profilaktyka i Leczenie chorób cywilizacyjnych”. Kierownik: Prof. dr hab. Krystyna Domańska – Janik. Wykonawcy: prof. L. Bużańska, dr Anna Sarnowska, dr Marzena Zychowicz, mgr Anna Figiel-Dąbrowska, mgr Wioletta Lech. Okres realizacji: 2014-2019.

 • „Rozwojowo-zależna indukcja biogenezy mitochondriów podczas różnicowania neuralnego ludzkich komórek iPS”. NCN ETIUDA 6 2018/28/T/NZ3/00525. Kierownik: mgr inż. Justyna Augustyniak. Opiekun naukowy: prof. dr hab. n. med. Leonora Bużańska, prof. Michał Stachowiak, State University of New York in Buffalo. Okres realizacji 2018-2019.

 • „Genotoksyczność indukowana metylortęcią w ludzkich komórkach iPS podczas różnicowania neuronalnego”. Projekt ”CANALETTO”, nr PO16MO03 Program wymiany osobowej naukowców z Republiką Włoską. Kierownik: prof. dr hab. n. med. Leonora Bużańska. Wykonawca: mgr inż. Justyna Augustyniak. Okres realizacji: 2016-2018.

 • “Recapitulation of early events of human peri-implementation development by creating a model of human embryogenesis with the use of stem cells in a chemically-defined 3D culture conditions without destroying  embryos”. EMBO Fellowship, nr. 7608. Kierownik: dr Valery Zayat. Opiekun naukowy: prof. Magdalena Zernicka-Goetz, Cambridge University, UK;  dr hab. n. med. Leonora Bużańska, MMRC (Poland) Okres realizacji: 2018.

Współpraca krajowa

 • Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii, Zakład Genetyki i Biotechnologii, Warszawa; prof. dr hab. Piotr Stępień. Temat: Wpływ biogenezy mitochondriów na wczesne różnicowanie neuralne ludzkich indukowanych pluripotencjalnych komórek macierzystych (hiPSC)
 • Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych, Uniwersytet Warszawski, Warszawa; prof. dr hab. Krystian Jażdżewski. Temat: Badania transkryptomiczne z zastosowaniem sekwencjonowania następnej generacji (RNA Seq) wczesnego różnicowania neuralnego ludzkich komórek iPSC
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny, Katedra Fizjopatologii i Zakładu Patologii PUM, Szczecin; prof. dr hab. n. med. Bogdan Machaliński – Rektor. Temat: Innowacyjna strategia diagnostyki, profilaktyki i adiuwantowej terapii wybranych schorzeń neurodegeneracyjnych w populacji polskiej (NeuStemGen), Strategmed
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Wydział Nauk Medycznych, Katedra Neurologii i Neurochirurgii, Olsztyn; prof. dr hab. n. med. Wojciech Maksymowicz – Kierownik. Temat: Innowacyjna strategia diagnostyki, profilaktyki i adiuwantowej terapii wybranych schorzeń neurodegeneracyjnych w populacji polskiej (NeuStemGen), Strategmed
 • Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego, Pracownia Molekularnych Podstaw Starzenia, Warszawa, prof. dr hab. Ewa Sikora. Temat: Unravelling and Combating Neurodevelopmental Disorders (NDD) Using Induced Pluripotent Stem Cells (iPSC) and Cerebral Organoids

Współpraca zagraniczna

 • State University of New York in Buffalo, Molecular and Structural Neurobiology and Gene Therapy Lab, Buffalo, USA. Michał Stachowiak. Temat: Badania nad wczesnym rozwojem neuralnym w modelu ludzkich organoidów mózgu, w normie i patologii
 • Universita Degli Studi Di Milano, Mediolan, Włochy Prof. Francesca Caloni. Temat: Genotoxic response to MeHgCl of human induced pluripotent stem cells during neuronal development - projekt Canaletto, 2016-2018
 • Mammalian Embryo and Stem Cell Group, Department of Physiology, Development and Neuroscience, University of Cambridge, Cambridge, UK Prof. Magdalena Zernicka-Goetz. Head of Group. Temat: Mechanizmy wczesnego rozwoju neuralnego w modelu opartym na ludzkich iPSC embriogenezy in vitro w chemicznie zdefiniowanej hodowli 3D - współpraca w ramach grantu krótkoterminowego EMBO
 • University of Modena e Reggio Emilia, Center for Regenerative Medicine, Modena, Włochy. Graziella Pelegini. Temat: Właściwości rozwojowe ludzkich komórek macierzystych rąbka rogówki (limbal cells) w warunkach obniżonego poziomu tlenu – współpraca w ramach wymiany naukowej Erasmus+
 • Angelo Vescovi, dr Daniela Ferrari, prof. Letizzia Mazzini, University Milano Bicocca, Mediolan oraz "Maggiore della Carità" University Hospital , Novara, Italy. Temat: Zastosowanie ludzkich neuralnych komórek macierzystych do terapii schorzeń Ośrodkowego Układu Nerwowego - kooperacja w ramach sieci naukowej COST BIONECA WG4.

Aparatura

 • System do prowadzenia hodowli w niskim tlenie BioSpherix Xvivo x3
 • CytoSMART Lux 10X AACS-1001Cystosmart TM Lux 10X System
 • Automatyczny licznik komórek (Invitrogen Countess automated cel counter C10227)
 • Zestaw mikroskopowy z lampą fluorescencyjną (Mikroskop Axiovert 40c, Zeiss, zestaw do archiwizacji obrazu Canon)
 • Preparatywna i analityczna wysokosprawna chromatografia cieczowa  (HPLC) z detektorem UV/VIS
 • Aparat stereotaktyczny dla szczurów wraz z pompą do mikroiniekcji

Metody badawcze

 • in vitro - hodowla komórek macierzystych: w domenach bioaktywnych 2D o określonej geometrii (A), w warunkach pseudo-3D (hodowla przylegająca neuralnych komórek macierzystych na hydrożelu z białek błony podstawnej, ang. matrigel) (B), organoidy mózgu otrzymywane z ludzkich iPSC (hodowla nieprzylegająca, w warunkach agitacji) (C), na rusztowaniach 3D: keratynowych (D), kolagenowych (E), fibrynowych (F);
 • ex vivo - hodowla organotypowa: model uszkodzonego hipokampa (G), model rdzenia kręgowego (H);
 • in vivo - szczurzy model ogniskowego uszkodzenia mózgu (I);
 • Biologia molekularna: RT-PCR, klonowanie, transdukcja, transfekcja, produkcja wektorów wirusowych, edycja genomu metodą CRISPR/Cas9;
 • Oznaczanie zawartości białka, stężenia cytokin (Western blot, ELISA/Luminex, ICC/IHC);
 • Metody farmakokinetyczne i biochemiczne wykorzystujące technikę HPLC (np. metabolizm substancji egzogennych i endogennych);
 • Badania przedkliniczne u gryzoni: szczurzy model udaru mózgu, mysi model tumorogenności (bezpieczeństwo biologiczne i biodystrybucja komórek MSC oraz iPSC, domózgowa transplantacja komórek macierzystych).

Wybrane publikacje

 • Tomecka E*, Lech W*, Zychowicz M, Sarnowska A, Murzyn M, Oldak T, Domanska-Janik K, Buzanska L, Rozwadowska N. Assessment of the Neuroprotective and Stemness Properties of Human Wharton’s Jelly-Derived Mesenchymal Stem Cells under Variable (5% vs. 21%) Aerobic Conditions. Cells. 2021; 10(4):717. https://doi.org/10.3390/cells10040717

 • Naama M, Rahamim M, Zayat V, Sebban S, Radwan A, Orzech D, Lasry R, Ifrah A, Jaber M, Sabag O, Yassen H, Khatib A, Epsztejn-Litman S, Novoselsky-Persky M, Makedonski K, Deri N, Goldman-Wohl D, Cedar H, Yagel S, Eiges R, Buganim Y. Pluripotency-independent induction of human trophoblast stem cells from fibroblasts. Nat Commun. 2023 Jun 8;14(1):3359. doi: 10.1038/s41467-023-39104-1.

 • Zayat V, Kuczynska Z, Liput M, Metin E, Rzonca-Niewczas S, Smyk M, Mazurczak T, Goszczanska-Ciuchta A, Leszczynski P, Hoffman-Zacharska D, Buzanska L. The Generation of Human iPSC Lines from Three Individuals with Dravet Syndrome and Characterization of Neural Differentiation Markers in iPSC-Derived Ventral Forebrain Organoid Model. Cells. 2023 Jan 16;12(2):339. doi: 10.3390/cells12020339.

 • Książka pt. “Human Neural Stem Cells: From Generation to Differentiation and Application” w serii Results and Problems in Cell Differentiation 66, 2018, Springer Nature, pod redakcją prof. dr hab. n. med. Leonory Bużańskiej (PDF)

 • Lech W, Sarnowska A, Kuczynska Z, Dabrowski F, Figiel-Dabrowska A, Domanska-Janik K, Buzanska L, Zychowicz M. Biomimetic microenvironmental preconditioning enhance neuroprotective properties of human mesenchymal stem cells derived from Wharton's Jelly (WJ-MSCs). Sci Rep. 2020 Oct 9;10(1):16946. doi: 10.1038/s41598-020-74066-0.

 • Sunderland P, Augustyniak J, Lenart J, Buzanska L, Carlessi L, Delia D, Sikora E. ATM-deficient neural precursors develop senescence phenotype with disturbances in autophagy. Mech Ageing Dev. 2020 Jul 1:111296. doi: 10.1016/j.mad.2020.111296.

 • Kosinski M, Figiel-Dabrowska A, Lech W, Wieprzowski L, Strzalkowski R, Strzemecki D, Cheda L, Lenart J, Domanska-Janik K, Sarnowska A. Bone Defect Repair Using a Bone Substitute Supported by Mesenchymal Stem Cells Derived from the Umbilical Cord. Stem Cells Int. 2020 5: 1321283. doi: 10.1155 / 2020/1321283. eCollection 2020.

 • Augustyniak J, Bertero A, Coccini T, Baderna D, Buzanska L, Caloni F. Organoids are promising tools for species-specific in vitro toxicological studies. J Appl Toxicol. 2019 Jun 5;39 (12):1610–1622. doi: 10.1002/jat.3815.

 • Bertero A, Augustyniak J, Buzanska L, Caloni F. Species-specific models in toxicology: in vitro epithelial barriers. Environ Toxicol Pharmacol. 2019 Jun 1;70:103203. doi:10.1016/j.etap.2019. 103203.

 • Augustyniak J, Lenart J, Lipka G, Stepien PP, Buzanska L. Reference Gene Validation via RT-qPCR for Human iPSC-Derived Neural Stem Cells and Neural Progenitors. Mol Neurobiol. 2019 Mar; 6 (10): 6820-6832. doi: 10.1007/s12035-019-1538-x.

 • Zychowicz M, Pietrucha K, Podobinska M, Kowalska-Wlodarczyk K, Lenart J, Augustyniak J, Buzanska L. The collagen scaffold as a carrier for hiPSC-derived neural stem cells, while restricting hiPSC growth. Front Biosci (Schol Ed). 2019 Mar 1;11:105-121.

 • Augustyniak J, Lenart J, Gaj P, Kolanowska M, Jazdzewski K, Stepien PP, Buzanska L. Bezafibrate Upregulates Mitochondrial Biogenesis and Influence Neural Differentiation of Human-Induced Pluripotent Stem Cells. Mol Neurobiol. 2019 Jun;56(6):4346-4363. doi: 10.1007/s12035-018-1368-2.

 • Janowska J, Gargas J, Ziemka-Nalecz M, Zalewska T, Buzanska L, Sypecka J. Directed glial differentiation and transdifferentiation for neural tissue regeneration. Exp Neurol. 2019 Sep;319:112813. doi: 10.1016/j.expneurol.2018.08.010. Epub 2018 Aug 30. Review. PMID: 30171864

 • Buzanska L, Zychowicz M, Kinsner-Ovaskainen A. Bioengineering of the Human Neural Stem Cell Niche: A Regulatory Environment for Cell Fate and Potential Target for Neurotoxicity. Results Probl Cell Differ. 2018;66:207-230. doi: 10.1007/978-3-319-93485-3_9.

 • Eve DJ, Sanberg PR, Buzanska L, Sarnowska A, Domanska-Janik K. Human Somatic Stem Cell Neural Differentiation Potential. Results Probl Cell Differ. 2018;66:21-87. doi: 10.1007/978-3-319-93485-3_2.

 • Mazzini L, Ferrari D, Andjus PR, Buzanska L, Cantello R, De Marchi F, Gelati M, Giniatullin R, Glover JC, Grilli M, Kozlova EN, Maioli M, Mitrečić D, Pivoriunas A, Sanchez-Pernaute R, Sarnowska A, Vescovi AL. Advances in stem cell therapy for amyotrophic lateral sclerosis. BIONECA COST ACTION WG Neurology. Expert Opin Biol Ther. 2018 Aug;18(8):865-881. doi: 10.1080/14712598.2018.1503248

 • Kuzma-Kozakiewicz M, Marchel A, Kaminska A, Gawel M, Sznajder J, Figiel-Dabrowska A, Nowak A, Maj E, Krzesniak NE, Noszczyk BH, Domanska-Janik K, Sarnowska A. Intraspinal Transplantation of the Adipose Tissue-Derived Regenerative Cells in Amyotrophic Lateral Sclerosis in Accordance with the Current Experts' Recommendations: Choosing Optimal Monitoring Tools. Stem Cells Int. 2018 Aug 12;2018:4392017. doi: 10.1155/2018/4392017. eCollection 2018

 • Dabrowska S, Sypecka J, Jablonska A, Strojek L, Wielgos M, Domanska-Janik K, Sarnowska A. Neuroprotective Potential and Paracrine Activity of Stromal Vs. Culture-Expanded hMSC Derived from Wharton Jelly under Co-Cultured with Hippocampal Organotypic Slices. Mol Neurobiol. 2018 Jul;55(7):6021-6036. doi: 10.1007/s12035-017-0802-1

 • Huang H, Young W, Chen L, Feng S, Zoubi ZMA, Sharma HS, Saberi H, Moviglia GA, He X, Muresanu DF, Sharma A, Otom A, Andrews RJ, Al-Zoubi A, Bryukhovetskiy AS, Chernykh ER, Domańska-Janik K, Jafar E, Johnson WE, Li Y, Li D, Luan Z, Mao G, Shetty AK, Siniscalco D, Skaper S, Sun T, Wang Y, Wiklund L, Xue Q, You SW, Zheng Z, Dimitrijevic MR, Masri WSE, Sanberg PR, Xu Q, Luan G, Chopp M, Cho KS, Zhou XF, Wu P, Liu K, Mobasheri H, Ohtori S, Tanaka H, Han F, Feng Y, Zhang S, Lu Y, Zhang Z, Rao Y, Tang Z, Xi H, Wu L, Shen S, Xue M, Xiang G, Guo X, Yang X, Hao Y, Hu Y, Li J, Ao Q, Wang B, Zhang Z, Lu M, Li T. Clinical Cell Therapy Guidelines for Neurorestoration (IANR/CANR 2017). Cell Transplant. 2018 Feb;27(2):310-324. doi: 10.1177/0963689717746999

 • Janowska J, Gargas J, Ziemka-Nalecz M, Zalewska T, Buzanska L, Sypecka J. Directed glial differentiation and transdifferentiation for neural tissue regeneration. Experimental Neurology 2018 doi.org/10.1016/j.expneurol.2018.08.010

 • Pietrucha K, Zychowicz M, Podobinska M, Buzanska L. Functional properties of different collagen scaffolds to create a biomimetic niche for neurally committed human induced pluripotent stem cells (iPSC). Folia Neuropathol. 2017;55(2):110-123. doi: 10.5114/fn.2017.68578

 • Augustyniak J, Lenart J, Zychowicz M, Stepien PP, Buzanska L. Mitochondrial biogenesis and neural differentiation of human iPSC is modulated by idebenone in a developmental stage-dependent manner. Biogerontology. 2017;18(4):665-677. doi: 10.1007/s10522-017-9718-4

 • Augustyniak J, Lenart J, Zychowicz M, Lipka G, Gaj P, Kolanowska M, Stepien PP, Buzanska L. Sensitivity of hiPSC-derived neural stem cells (NSC) to Pyrroloquinoline quinone depends on their developmental stage. Toxicol in Vitro. 2017 Dec;45(Pt 3):434-444. doi: 10.1016/j.tiv.2017.05.017

 • Podobinska M, Szablowska-Gadomska I, Augustyniak J, Sandvig I, Sandvig A, Buzanska L. Epigenetic Modulation of Stem Cells in Neurodevelopment: The Role of Methylation and Acetylation. Front Cell Neurosci. 2017;7;11:23. doi: 10.3389/fncel.2017.00023

 • Sandvig I, Gadjanski I, Vlaski-Lafarge M, Buzanska L, Loncaric D, Sarnowska A, Rodriguez L, Sandvig A, Ivanovic Z. Strategies to Enhance Implantation and Survival of Stem Cells After Their Injection in Ischemic Neural Tissue. Stem Cells Dev. 2017;15;26(8):554-565. doi: 10.1089/scd.2016.0268

 • Krupska O, Sarnowska A, Fedorczyk B, Gewartowska M, Misicka A, Zablocka B, Beresewicz M. Ischemia/Reperfusion-Induced Translocation of PKCβII to Mitochondria as an Important Mediator of a Protective Signaling Mechanism in an Ischemia-Resistant Region of the Hippocampus. Neurochem Res. 2017;42(8):2392-2403. doi: 10.1007/s11064-017-2263-3

 • Drela K., Lech W., Figiel-Dabrowska A., Zychowicz M., Mikula M., Sarnowska A., Domanska-Janik K.Enhanced neuro-therapeutic potential of Wharton's Jelly-derived mesenchymal stem cells in comparison with bone marrow mesenchymal stem cells culture. Cytotherapy. 2016 Apr;18(4):497-509. doi: 10.1016/j.jcyt.2016.01.006

 • Obtulowicz P, Lech W, Strojek L, Sarnowska A, Domanska-Janik K. Induction of endothelial phenotype from Warton Jelly-derived MSC and comparison of their vaso- and neuro-protective potential with primary WJ-MSC in CA1 hippocampal region ex vivo. Cell Transplantation. 2016;25(4):715-27. doi: 10.3727/096368915X690369

 • Lech W., Figiel-Dabrowska A., Sarnowska A., Drela K., Obtulowicz P., Noszczyk B.H., Buzanska L., Domanska-Janik K. Phenotypic, Functional, and Safety Control at Preimplantation Phase of MSC-Based Therapy. Stem Cells Int. 2016;2016:2514917. doi: 10.1155/2016/2514917

 • Sypecka J, Sarnowska A. Mesenchymal cells of umbilical cord and umbilical cord blood as a source of human oligodendrocyte progenitors. Life Sci. 2015 Oct 15;139:24-9

 • Gornicka-Pawlak E, Janowski M, Jablonska A, Sypecka J, Domanska-Janik K. Complex assessment of distinct cognitive impairments following ouabain injection into the rat dorsoloateral striatum. Behav Brain Res. 2015 Aug 1;289:133-40. doi: 10.1016/j.bbr.2015.03.061

 • Sypecka J, Koniusz S, Kawalec M, Sarnowska A. The organotypic longitudinal spinal cord slice culture for stem cell study. Stem Cells Int. 2015;2015:471216

 • Janowski M, Walczak P, Kropiwnicki T, Jurkiewicz E, Domanska-Janik K, Bulte JWM, Lukomska B, Roszkowski M: Long-term MRI cell tracking after intraventricular delivery in a patient with global cerebral ischemia and prospects for magnetic navigation of stem cells within CSF. PLoS One 2014 Jun 11;9(2):e97631

 • Zychowicz M, Dziedzicka D, Mehn D, Kozlowska H, Kinsner-Ovaskainen A, Stepien PP, Rossi F, Buzanska L: Developmental stage dependent neural stem cells sensitivity to methylmercury chloride on different biofunctional surfaces. Toxicology in Vitro 2014:28:76-87

 • Drela K, Sarnowska A, Siedlecka P, Szablowska-Gadomska I, Wielgos M, Jurga M, Lukomska B, Domanska-Janik K. Low oxygen atmosphere enhances proliferation and stemness properties of umbilical cord mesenchymal stem cell culture in HIF-dependent manner. Cytotherapy 2014:16:881-892

 • Augustyniak J, Zychowicz M, Podobinska M, Buzanska L. Reprogramming of the somatic cells: possible methods to derive the safe, clinical-grade human iPS cells. ANE 2014:74(4)