1. Standardowa i super-rozdzielcza mikroskopia fluorescencyjna i konfokalna.

• badania ekspresji antygenów komórkowych oraz morfologii komórek i struktury tkanek utrwalonych i in vivo,
• rejestracja znakowanych organelli komórkowych np. mitochondriów, lizosomów i macierzy zewnątrzkomórkowej w materiale utrwalonym,
• obserwacje mechanizmów molekularnych zachodzących na poziomie pojedynczych cząsteczek w materiale utrwalonym,
• rejestracja wielu sygnałów fluorescencyjnych, również o nakładających się spektrach,
• możliwość jednoczesnej rejestracji 4-6 sygnałów fluorescencyjnych,
• rejestracje obrazów w osi (z),
• obserwacje w czasie,
• rekonstrukcje 2,5 D i 3D.
• kolokalizacja sygnałów w komórkach,
• pakiet badań fizjologicznych do pomiarów dynamicznych takich parametrów, jak stężenie wapnia, pH, zmiany potencjału błonowego mitochondriów,
• opcja rejestracji Tile scan dużych obiektów w wybranym powiększeniu,
• rejestracja obrazów w super-rozdzielczości z zastosowaniem techniki SR-SIM lub PAL-M.

2. Rejestracja obrazów w trybie TIRF.

3. Rejestracja zmian zachodzących w hodowlach 2D i 3D w czasie długich obserwacji – do 48 godzin, w stałych warunkach środowiska, w tym w warunkach hipoksji. Możliwość rejestracji np. podziałów komórkowych, migracji, chemotaksji, różnicowania komórek in vivo.

4. Mikrodysekcja laserowa - precyzyjne obrysowanie i wycinanie obszarów zainteresowania przy użyciu wiązki światła laserowego o długość fali 488nm z pobraniem wyizolowanych fragmentów do jałowych probówek w celu dalszych analiz.