Zasady współpracy i finansowania badań prowadzonych w Środowiskowym Laboratorium Laserowych Technik Mikroskopowych (LLTM)

1. Za korzystanie z mikroskopów oraz za rejestrację i analizę obrazów będzie pobierana opłata serwisowa, która częściowo zrefunduje koszty wykorzystania sprzętu (cennik - tutaj).
2. Badania, w których samo wykonanie zdjęć będzie niewystarczające, będą wykonywane w oparciu o współpracę naukową i będą wymagały imiennego uwzględnienia w publikacji roli pracownika laboratorium dokonującego rejestracji, analizy i interpretacji obrazów.
3. Przy braku współautorstwa, we wszelkich formach publikacji (komunikaty, artykuły, rozprawy itp.) zawierających dane uzyskane w LLTM, należy umieścić zdanie: „Badania... przeprowadzono w Środowiskowym Laboratorium Laserowych Technik Mikroskopowych Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN” lub w wersji angielskiej: “The studies were performed in Laboratory of Advanced Microscopy Techniques, Mossakowski Medical Research Institute Polish Academy of Sciences”. Informację tę należy umieścić w akapicie „Materiały i Metody” lub w stopce.
4. Użytkownik będzie zobowiązany do pisemnego przekazania informacji o wszelkich formach publikacji danych uzyskanych w LLTM wraz z odbitkami materiałów drukowanych.
5. Terminy szkoleń podstawowych z obsługi systemu LSM 510 i LSM 780 ustalane będą przez kierownika LLTM w porozumieniu z kierownikami tematów badawczych zainteresowanych osób.
W przypadku rezygnacji ze szkolenia, bez wcześniejszego powiadomienia, pobierana będzie podstawowa opłata za jedną godzinę szkolenia.
6. Każdy użytkownik zobowiązany jest do podpisania oświadczenia o zapoznaniu się z zasadami pracy w LLTM, a także do posiadania zgody na pracę w LLTM oraz akceptacji cennika przez osobę finansującą jego badania (druki oświadczeń – tutaj).