DOKUMENTY DOTYCZĄCE IMDiK

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego IMDiK listopad 2018

załącznik 1 - druk oświadczenia o zapoznaniu z instrukcją
załącznik 2 - lista najemców, którym przekazano instrukcję
załącznik 3 - druk protokołu zabezpieczenia ppoż prac niebezpiecznych pożarowo
załącznik 4 - druk zezwolenia na przeprowadzenie prac niebezpiecznych pożarowo
załącznik 5 - zasady obsługi podręcznego sprzętu gaśniczych
załącznik 6 - ewakuacja - sposoby wynoszenia ludzi
załącznik 7 - przykłady zabezpieczenia prac pożarowo niebezpiecznych
załącznik 8 - wykaz koordynatorów ewakuacji
załącznik 9 - tabela aktualizacyjna instrukcji
załącznik 10 - zestawienie materiałów i substancji chemicznych stosowanych w pomieszczeniach laboratorium chemicznego zaspołu laboratoriów

Plan sytuacyjny - rozkład budynków Instytutu

Budynek A - poziom 0
Budynek A - poziom I
Budynek A - poziom II
Budynek B - poziom 0
Budynek B - poziom I
Budynek B - poziom III
Budynek B - poziom IV
Budynek B - poziom V
Budynek B - poziom VI
Budynek B - poziom VII
Budynek C - poziom 0
Budynek C - poziom I
Budynek C - poziom II
Budynek C - poziom III
Budynek D - poziom 0
Budynek D - poziom I
Budynek D - poziom II
Budynek D - poziom 0 

DOKUMENTY DOTYCZĄCE ZWIERZĘTARNI 

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego - budynek Zwierzętarni

Plan budynku Zwierzętarni - Parter

Plan budynku Zwierzętarni - 1 piętro

Plan budynku Zwierzętarni - 2 piętro

Plan budynku Zwierzętarni - Maszynownia i dach

Plan sytuacyjny - Zwierzętarnia