Dnia 21 listopada 2023 r. o godzinie 12:00

w Sali Konferencyjnej Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk
odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Agnieszki Wardak

pt. ” Wykorzystanie szczurzych wokalizacji ultradźwiękowych jako reakcji instrumentalnej”.

Promotor: dr hab. Robert Filipkowski
Promotor pomocniczy: dr Krzysztof H. Olszyński

Recenzenci:

  • prof. dr hab. Jarosław Jerzy Barski, Śląski Uniwersytet Medyczny
  • dr hab. Agnieszka Nikiforuk, Instytut Farmakologii im. J. Maja PAN
  • dr hab. Ewa Taracha, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

Dokumenty do pobrania:
- streszczenie rozprawy doktorskiej
- recenzja - prof. dr hab. Jarosław Jerzy Barski
- recenzja - dr hab. Agnieszka Nikiforuk
- recenzja - dr hab. Ewa Taracha