Zakres usług świadczonych przez Środowiskowe Laboratorium Badań Toksykologicznych:

- przeprowadzanie testów cytotoksyczności w warunkach in vitro na hodowlach komórkowych ludzkich lub zwierzęcych
• prowadzenie hodowli komórek ludzkich i zwierzęcych z możliwością przechowywania w ciekłym azocie
• oznaczenie wrażliwości komórek eukariotycznych na działanie substancji chemicznych - test proliferacji (MTT, XTT, BrdU, Ki67)
• obrazowanie komórek utrwalonych i wybarwionych w określonym zakresie fali (dostępne filtry fluorescencji: DAPI, GFP, TexasRed) z analizą zdjęć
• testy migracji komórek
• testy Western Blot
• testy Elisa
• bankowanie materiału biologicznego


- badanie histopatologiczne materiału tkankowego
• wykonanie preparatu histopatologicznego
• podstawowe barwienia i immunohistochemia
• ocena mikroskopowa z zapisem cyfrowym zdjęć