Laboratorium jest nastawione na współpracę:

- z jednostkami naukowymi w ramach współpracy naukowej i realizacji projektów badawczych i badawczo rozwojowych,

- z przedsiębiorcami, konsorcjami przedsiębiorstw i jednostek badawczych zajmujących się badaniami farmakokinetyki i farmakodynamiki nowych terapii lekowych.

Podmioty zewnętrzne zamawiające usługę ponoszą koszty eksploatacyjne aparatury za każdy dzień pracy laboratorium. Ze względu na specyfikę pracy laboratorium, dostęp do laboratorium jest ograniczony tylko dla pracowników laboratorium i osób przeszkolonych.