Wybrane publikacje:

• Czapski GA, Babiec L, Jęśko H, Gąssowska-Dobrowolska M, Cieślik M, Matuszewska M, Frontczak-Baniewicz M, Zajdel K, Adamczyk A. Synaptic Alterations in a Transgenic Model of Tuberous Sclerosis Complex: Relevance to Autism Spectrum Disorders. Int J Mol Sci. 2021, 22(18): 10058, DOI: 10.3390/ijms221810058

• Majchrzak M, Drela K, Andrzejewska A, Rogujski P, Figurska S, Fiedorowicz M, Walczak P, Janowski M, Lukomska B, Stanaszek L. SOD1/Rag2 Mice with Low Copy Number of SOD1 Gene as a New Long-Living Immunodeficient Model of ALS. Sci Rep. 2019, 9:799 DOI:10.1038/s41598-018-37235-w

• Kopera E, Zdanowski K, Uranowska K, Kosson P, Sączyńska V, Florys K, Szewczyk B. High-Titre Neutralizing Antibodies to H1N1 Influenza Virus after Mouse Immunization with Yeast Expressed H1 Antigen: A Promising Influenza Vaccine Candidate. J Immunol Res. 2019 Jan 8;2019:2463731. DOI: 10.1155/2019/2463731

• Motyl J, Przykaza Ł, Boguszewski PM, Kosson P, Strosznajder JB. Pramipexole and Fingolimod exert neuroprotection in a mouse model of Parkinson's disease by activation of sphingosine kinase 1 and Akt kinase. Neuropharmacology. 2018 Jun;135:139-150. DOI: 0.1016/j.neuropharm.2018.02.023

• Czeredys M, Vigont VA, Boeva VA, Mikoshiba K, Kaznacheyeva EV, Kuznicki J. Huntingtin-Associated Protein 1A Regulates Store-Operated Calcium Entry in Medium Spiny Neurons From Transgenic YAC128 Mice, a Model of Huntington's Disease. Front Cell Neurosci. 2018 Oct 26;12:381. DOI: 10.3389/fncel.2018.00381

• Redkiewicz P, Stachyra A, Sawicka RA, Bocian K, Góra-Sochacka A, Kosson P, Sirko A. Immunogenicity of DNA Vaccine against H5N1 Containing Extended Kappa B Site: In Vivo Study in Mice and Chickens. Front Immunol. 2017 Aug 24;8:1012. DOI: 10.3389/fimmu.2017.01012

• Macioła AK, Pietrzak MA, Kosson P, Czarnocki-Cieciura M, Śmietanka K, Minta Z, Kopera E. The Length of N-Glycans of Recombinant H5N1 Hemagglutinin Influences the Oligomerization and Immunogenicity of Vaccine Antigen. Front Immunol. 2017 Apr 20;8:444. DOI: 10.3389/fimmu.2017.00444

• Stachyra A, Redkiewicz P, Kosson P, Protasiuk A, Góra-Sochacka A, Kudla G, Sirko A. Codon optimization of antigen coding sequences improves the immune potential of DNA vaccines against avian influenza virus H5N1 in mice and chickens. Virol J. 2016 Aug 26;13(1):143. • DOI: 10.1186/s12985-016-0599-y


Zrealizowane granty:

• „Powiązanie zaburzonej sygnalizacji Ca2+ i UPR z patologią choroby Huntingtona w modelu mysim YAC128 oraz w neuronach od pacjentów z HD uzyskanych w wyniku różnicowania iPSC”, Opus, UMO-2019/33/B/NZ3/02889, kierownik: dr. M. Czeredys, IIMCB

• „Rola białek z rodziny BET w regulacji zależnych od komórek mikrogleju procesów neurodegeneracji - znaczenie w patomechanizmach choroby Alzheimera” OPUS 2018/31/B/NZ4/01379, kierownik: dr hab. G. Czapski, IMDiK PAN

• "Rola arginazy 2 w funkcjonowaniu prążkowia oraz w patogenezie choroby Huntingtona" Sonata Bis, 2018/30/E/NZ1/00144, kierownik: dr. M Węgrzynowicz, IMDiK PAN

• „Znaczenie zaburzeń sygnalizacji zależnej od receptorów zewnątrzkomórkowych nukleozydów i nukleotydów w dysfunkcji synaps w autyzmie” OPUS DEC-2017/25/B/NZ4/01969, kierownik: dr hab. A. Adamczyk, IMDiK PAN

• „Rozwój przedkliniczny i kliniczny inhibitora arginazy do zastosowania w immunoterapii przeciwnowotworowej”, POIR.01.01.01-00-0415/17, OncoArendi Therapeutics SA

• „Opracowanie kandydata na lek „first-in-class” w terapii przeciwnowotworowej w oparciu substancje czynne blokujące YKL-40”, POIR.01.01.01-00-0552/16, OncoArendi Therapeutics SA

• „Zastosowanie progenitorów glejowych w leczeniu stwardnienia zanikowego bocznego” STRATEGMED1/233209/12/NCBR/2015, kierownik: prof. B. Łukomska IMDiK PAN

• „Badania przedkliniczne i kliniczne kandydata na innowacyjny lek w terapii astmy i nieswoistych chorób zapalnych jelit”, POIR.01.01.01-00-0168/15, OncoArendi Therapeutics SA

• „Opracowanie kandydata na lek „first-in-class” w terapii idiopatycznego włóknienia płuc w oparciu o substancje czynne blokujące chitotriozydazę”, POIR.01.01.01-00-0551/15, OncoArendi Therapeutics SA

• „Szczepionka przeciw grypie - innowacyjne otrzymywanie antygenów podjednostkowych”, PBS2/A7/14/2014, kierownik: prof. A. Sirko, IBB