Środowiskowe Laboratorium Hodowli Zwierząt Genetycznie Modyfikowanych jest wydzieloną jednostką o podwyższonym standardzie zoohigienicznym zdolną do:
- prowadzenia badań na zwierzętach standardowo wykorzystywanych w badaniach np. myszy C57BL, BALB/c, transgenicznych, czy o obniżonym statusie immunologicznym np. myszy BALB/c Nude, NOD SCID zgodnie z protokołem z Lokalnej Komisji Etycznej
- przeprowadzenia kompleksowej usługi hodowlanej obejmującej sprowadzenie par hodowlanych, hodowli zgodnie z protokołem Zamawiającego, namnożenia i wydanie określonej partii zwierząt Zamawiającemu. Na obszarze miasta Warszawy zapewniamy transport zwierząt do siedziby Zamawiającego
- utrzymania zwierząt w eksperymencie zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego
- udostępnianie za opłatą infrastruktury laboratorium (klatki, regały IVC, sala operacyjna) pod konkretny protokół badawczy

Ponadto laboratorium oferuje:
- doradztwo merytoryczne przy konstruowaniu badania (dobór modelu zwierzęcego, szacowanie liczby zwierząt, składanie wniosku do Lokalnej Komisji Etycznej)
- znakowanie, pobieranie materiału genetycznego, genotypowanie po uprzednim dostarczeniu protokołu genotypowania
- przeprowadzanie zabiegów chirurgicznych
- pobieranie materiału biologicznego do analiz
- podawanie substancji (iv, ip, im, it, po)
- immunizacja myszy
- eutanazję zwierząt z zastosowaniem mieszaniny CO2 i O2