Wyposażenie bariery eksperymentalnej/hodowlanej
:

- system regałów z klatkami indywidualnie wentylowanymi (IVC) dla myszy i szczurów wraz  z jednostkami  nawiewczo-wyciągowymi
- stacja wymiany klatek firmy  Tecniplast
- komora laminarna bezpieczeństwa II klasy z funkcją stacji wymiany klatek BS 60 firmy Tecniplast
- system pooperacyjbego utrzymania zwierząt (recovery) firmy Tecniplast
- system do narkozy wziewnej firmy Parkland Scientific

Wyposażenie zmywalni:

- stacja mycia klatek firmy IVT
- stacja mycia butelek firmy IVT
- autoklaw przelotowy firmy BT
- stacja uzdatniania wody dla gryzoni firmy Euorwater