Laboratorium jest nastawione na współpracę:

- z jednostkami naukowymi w ramach współpracy naukowej i realizacji projektów badawczych i badawczo rozwojowych
- z przedsiębiorcami, konsorcjami przedsiębiorstw i jednostek badawczych zajmujących się badaniami farmakokinetyki i farmakodynamiki nowych terapii lekowych

Podmioty zewnętrzne zamawiające usługę ponoszą koszty eksploatacyjne aparatury i utrzymania zwierząt za każdy dzień przebywania w laboratorium. Ze względu na specyfikę pracy laboratorium (praca za barierą sanitarną) dostęp do laboratorium jest ograniczony tylko dla pracowników laboratorium i osób przeszkolonych. Wszelkie projekty badawcze mogą się rozpocząć po uprzedniej pozytywnej zgodzie Lokalnej Komisji Etycznej. Ze względu na utrzymanie standardu zoohigienicznego zwierzęta mogą być sprowadzane tylko z takich ośrodków hodowlanych jak The Jackson Laboratory, i Charles River. Obowiązuje całkowity zakaz podejmowania jakichkolwiek decyzji dotyczących sprowadzenia zwierząt na teren zwierzętarni bez wcześniejszej zgody, lekarza weterynarii i Zespołu Doradczego ds. Dobrostanu Zwierząt przy Instytucie.